Obavijesti

26.04.2023

Na temelju članka 102. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), objavljuje se:

Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu II. izmjena i dopuna DPU Športsko-rekreacijska zona Halubjan (R-1)

Javna rasprava provedena je u razdoblju od 31.03. do 07.04.2023. godine.

24.04.2023

Na temelju članka 102. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17), objavljuje se:

Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu UPU Groblja Ćikovina G-2 - UPU 19

Javna rasprava provedena je u razdoblju od 20.02. do 21.03.2023. godine.

30.03.2023

Temeljem članka 96. stavka 3. i 4. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), objavljuje se:

Javna rasprava o Prijedlogu II. Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja DPU 8  Športsko-rekreacijska zona Halubjan (R-1)

Temeljem članka 98. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) na javni uvid stavlja se:

Prijedlog II. Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja DPU 8  Športsko-rekreacijska zona Halubjan (R-1)

17.02.2023

Temeljem članka 96. stavka 3. i 4. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), objavljuje se:

Javna rasprava o Prijedlogu UPU Groblja Ćikovina G-2 – UPU 19

Temeljem članka 98. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) na javni uvid stavlja se:

Prijedlog UPU Groblja Ćikovina G-2 – UPU 19

28.07.2022

Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), obavještavamo javnost da je Općinsko vijeće Općine Viškovo na 10. sjednici održanoj dana 21. srpnja 2022. godine donijelo:

Odluku o izradi II. izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja DPU 8 Športsko-rekreacijska zona Halubjan (R-1)

Odluka je objavljena u "Službenim novinama Općine Viškovo" br. 13/22 od 22. srpnja 2022. godine.

28.07.2022

Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), obavještavamo javnost da je Općinsko vijeće Općine Viškovo na 10. sjednici održanoj dana 21. srpnja 2022. godine donijelo:

Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja Groblja Ćikovina G-2 - UPU 19

Odluka je objavljena u "Službenim novinama Općine Viškovo" br. 13/22 od 22. srpnja 2022. godine.

30.06.2022

Temeljem članka 104. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17) objavljuje se:

Ponovna javna rasprava o Prijedlogu I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Viškovo N1-1 /UPU-1/

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na izmijenjen prijedlog prostornog plana mogu se podnositi samo u vezi s dijelovima prijedloga prostornog plana koji su u odnosu na prvi prijedlog izmijenjeni.

29.06.2022

Na temelju članka 102. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17), objavljuje se:

Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu I. izmjena i dopuna UPU naselja Viškovo N1-1 (UPU-1)

Javna rasprava provedena je u razdoblju od 02.02. do 16.02.2021. godine.

21.02.2022

Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), obavještavamo javnost da je Općinsko vijeće Općine Viškovo na 6. sjednici održanoj dana 27. siječnja 2022. godine donijelo:

Odluku o izradi II. izmjena i dopuna DPU područja Osnovne škole

Odluka je objavljena u "Službenim novinama Općine Viškovo" br. 2/22 od 28. siječnja 2022. godine.

 

02.03.2021

Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), obavještavamo javnost da je Općinsko vijeće Općine Viškovo na 45. sjednici održanoj dana 18. veljače 2021. godine donijelo:

Odluku o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Viškovo

Odluka je objavljena u "Službenim novinama Općine Viškovo" br. 4/21, 19. veljače 2021. godine.

02.03.2021

Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), obavještavamo javnost da je Općinsko vijeće Općine Viškovo na 45. sjednici održanoj dana 18. veljače 2021. godine donijelo:

Odluku o izradi UPU dijela naselja Viškovo i Mladenići (Juraši)-UPU 8

Odluka je objavljena u "Službenim novinama Općine Viškovo" br. 4/21, 19. veljače 2021. godine.

25.02.2021

Na temelju članka 102. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17), objavljuje se:

Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu 1. izmjena i dopuna UPU Radne zone Marinići K-1

Javna rasprava provedena je u razdoblju od 14.12. do 28.12.2020. godine.

01.02.2021

Temeljem članka 98. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17) na javni uvid stavlja se:

Prijedlog 1. izmjena i dopuna UPU naselja Viškovo N1-1 /UPU-1/

22.01.2021

Temeljem članka 96. stavka 3. i 4. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13, 65/17), objavljuje se:

Javna rasprava o Prijedlogu I. izmjena i dopuna UPU naselja Viškovo N1-1 /UPU-1/

20.01.2021

Na temelju članka 102. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), objavljuje se:

Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu UPU dijela naselja Viškovo: Kapiti-Furićevo-UPU 7

Javna rasprava provedena je u razdoblju od 23.11. do 23.12.2020. godine

11.12.2020

Temeljem članka 98. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) na javni uvid stavlja se 11.12.2020. godine:

Prijedlog 1. izmjena i dopuna UPU radne zone Marinići K-1 /UPU-2/

09.12.2020

Temeljem članka 96. stavka 3. i 4. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), dana 9.12.2020. godine objavljuje se:

Javna rasprava o prijedlogu 1. izmjena i dopuna UPU Radne zone Marinići K-1 /UPU-2/

20.11.2020

Temeljem članka 98. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) na javni uvid stavlja se 20.11.2020. godine:

Prijedlog UPU dijela naselja Viškovo: Kapiti-Furićevo-UPU 7

19.11.2020

Temeljem  članka 96. stavka 3. i 4. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), dana 19.11.2020. godine objavljuje se:

Javna rasprava o prijedlogu UPU djela naselja Viškovo: Kapiti-Furićevo-UPU 7

  • 1
  • -
  • 2
  • -
  • 3
  • -
  • 4
Pretplati se na Obavijesti