Javni uvid - prijedlog I. izmjena i dopuna UPU naselja Viškovo N1-1 za ponovnu javnu raspravu

Temeljem članka 98. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17) na javni uvid stavlja se:

Prijedlog 1. izmjena i dopuna UPU naselja Viškovo N1-1 /UPU-1/ za ponovnu javnu raspravu