Autotrolej
Centar za socijalnu skrb Rijeka
Druga policijska postaja Rijeka
Energo
FINA
HEP
Hrvatske željeznice
KD Čistoća d.o.o.
KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka
Klinički bolnički centar Rijeka
Narodne novine
Novi list
Općinski sud u Rijeci
Porezna uprava
Primorsko - goranska županija
Primorska policija                            
Pošta
Regionalna razvojna agencija PORIN
Službene novine PGŽ
Strategija
Središnji obrtni registar
Sudski registar
Trgovački sud u Rijeci
Turistička zajednica Primorsko – goranske županije
Županijski sud u Rijeci
Županijska uprava za ceste