nacelnica_sm.jpgZadovoljstvo mi je što Vas mogu pozdraviti na internet portalu Općine Viškovo.
Općina Viškovo koristi mogućnosti suvremene tehnologije kako bi svima zainteresiranima na svojim mrežnim stranicama pružila informaciju o radu Općine, ali i ostalim  događanjima na našem području...

 

Tečaj pripreme trudnica za porod i roditeljsku skrb

Zaštita zdravlja žena jedan je od prioritenih zadataka zdravstvene zaštite, a mjere za unaprijeđenje i očuvanje njihovog zdravlja, osobito u fertilno doba, spadaju u preventivu visokog ranga. Pod pokroviteljstvom Općine Viškovo, u prostorijama općinske vijećnice u Saršonima na adresi Saršoni 19, provodit će se tečaj pripreme trudnica za porod i roditeljsku funkciju. Glavni ciljevi tečaja su smanjiti tjeskobu i strahove trudnica te podučiti ih motoričkim i respiratornim vještinama kako bi se olakšao porod.

Termin održavanja tečaja je od 26. veljače 2024. do 5. ožujka 2024. godine

Informacije se mogu dobiti na broj mobitela 099/251-8231

Raspored tečaja

Počelo zaprimanje zahtjeva za jednokratnu godišnju novčanu pomoć osobama starijim od 65 godina

Općina Viškovo 1. veljače je počela zaprimati zahtjeve za ostvarivanje prava na jednokratnu godišnju novčanu pomoć osobama starijim od 65 godina. Zahtjevi će se zaprimati do 31. ožujka 2024. godine. Pravo na pomoć mogu ostvariti korisnici bez prihoda ili čiji ukupni mjesečni prihod ne prelazi  531 euro mjesečno. Korisnik za kojeg se utvrdi prosječna visina ukupnog mjesečnog prihoda iz prethodne godine u iznosu do 265 eura ostvaruje pravo na jednokratnu pomoć u iznosu 146 eura. Korisnici s prihodima između 265,01 eura i 440 eura dobit će 93 eura, a korisnici s prihodima između 440,01 eura i 531 eura mogu računati na pomoć u iznosu od 67 eura.

Pod ukupnim mjesečnim prihodima smatraju se prihodi propisani Zakonom, odnosno sva financijska i materijalna sredstva koja samac ostvari po osnovi rada, mirovine, prihoda od imovine ili na neki drugi način, a isplaćeni su u godini koja prethodi godini podnošenja zahtjeva odnosno od 1.1.2023. do 31.12.2023. godine. U ukupni mjesečni prihod ne ulazi prihod od zajamčene minimalne naknade i svi prihodi koje pojedinac ostvaruje sukladno aktu temeljem kojeg se utvrđuju prava iz socijalne skrbi koja osigurava Općina Viškovo te oni prihodi koji se ne uračunavaju u prihode prilikom izračunavanja zajamčene minimalne naknade.

Zahtjev je objavljen na mrežnim stranicama Općine Viškovo u rubrici on-line prijave i obrasci.

Dostupan je i na sljedećoj poveznici https://eumis.opcina-viskovo.hr/ViewForm.aspx?formID=204&requestID=1839

MOLIMO MJEŠTANE DA OBRATE PAŽNJU DA OBAVEZNO ISPUNJAVAJU NOVI OBRAZAC ZA 2024. GODINU NA KOJEM SE UPISUJU PODATCI O OSTVARENIM PRIMANJIMA U 2023. GODINI.

Pravo na jednokratnu novčanu godišnju pomoć ostvaruje:

- osoba s navršenih 65 godina života, koja je hrvatski državljanin s prebivalištem na području Općine Viškovo u neprekidnom trajanju od najmanje pet godina prije dana podnošenja zahtjeva
- osoba sa statusom stranca ili statusom osobe bez državljanstva ako u trenutku podnošenja zahtjeva najmanje pet godina neprekidno ima odobren stalni boravak i prijavljeno prebivalište na području općine Viškovo ili najmanje pet godina neprekidno ima odobren privremeni boravak i prijavljeno boravište na području Općine Viškovo. 

U trenutku podnošenja zahtjeva podnositelj i članovi zajedničkog kućanstva ne smiju imati iskazano dospjelo dugovanje prema Općini Viškovo. Zajedničko kućanstvo je svaka obiteljska ili druga zajednica osoba, koje zajedno žive i podmiruju troškove života bez obzira na srodstvo. Osoba koja ima u vlasništvu ili suvlasništvu kuću, stan ili drugu nekretninu koja joj ne služi za podmirenje osnovnih stambenih potreba i čijim bi se stavljanjem u promet mogli ostvariti dodatni prihodi, nema pravo na jednokratnu godišnju novčanu pomoć. Pravo na pomoć nemaju osobe u pritvoru ili na izdržavanju kazne zatvora. Podatke koje podnositelji zahtjeva unesu u obrazac, od mjerodavnih institucija poput Financijske agencije i niza Ministarstava provjeravat će nadležno upravno tijelo Općine Viškovo.

Iz Općine Viškovo mole podnositelje da prije podnošenja Zahtjeva provjere da li ispunjavaju gore navedene kriterije. Ako se ne služe računalom, neka im pomogne netko od mlađih ukućana ili rodbine, prijatelja i poznanika. Molimo korisnike da u što većoj mjeri koriste uslugu podnošenja zahtjeva putem e-maila. Ako je zaista nužno doći osobno u pisarnicu to je moguće ponedjeljkom i srijedom od 8:30 do 11:00 sati i od 15:00 do 16:00 sati, utorkom od 13 do 18 sati i četvrtkom od 8:30 do 11:00 sati.

Obavijest o privremenim trasama županijskih linija Autotroleja

Od subote 17. veljače 2024. godine od 4:30 sati zbog preregulacije prometa u Veslarskoj ulici i Ulici Ivana Zajca, županijske linije koje prometuju u pravcu zapada (11, 18/18b, 19/20/21, i 23) više ne koriste stajalište Fiumara, već prometuju novom trasom:

Delta – Šetalište A. K. Miošića – D 404 – Ulica Ivana Zajca gdje je formirano novo autobusno stajalište županijskih linija.

Obavijest o radovima u naselju Juraši

Ovim putem obavještavamo mještane da 16.02.2024. počinje izvođenje radova na izgradnji sanitarne kanalizacije u dijelu Juraši od kbr.36 do kbr. 44.  

Predviđeni rok izvođenja, za cijeli kolektor, je do kraja svibnja 2024.godine uzevši u obzir moguće vremenske neprilike.

Područje izvođenja radova prikazano je na situaciji u prilogu.

 

Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini

Na temelju Odluke o raspisivanju Javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini (KLASA: 976-01/24-01/3 URBROJ: 2170-35-04/10-24-2) i članka 39. Zakona o elektroničkim medijima (NN 111/21, NN 114/22), načelnica Općine Viškovo raspisuje

Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini

Obrazac 1 - podaci o podnositelju prijave

Obrazac 2 - podaci o programskom sadržaju

Obrazac 3 - Izjava

Obavijest o promjeni trase prometovanja linije 17

Od petka 16.2.2024. zbog radova na području Viškova u ulicama Blažići i Juraši, mijenja se trasa prometovanja linije 17.

Promet izmijenjenom trasom održava se na način da iz pravca Milohni-Jugi na križanju s Ul. Furićevo ulazi u Ul. Juraši do kućnog broja 28 (privremeno stajalište), gdje se okreće i vraća na Furićevo, kružni tok Gornji Marinići (Eurospin), kroz Poslovnu zonu i to samo do postojećeg stajališta kod Gumi centra Babić (privremeno okretište). Tamo se okreće i vraća na kružni tok, te nastavlja redovito za Mariniće i Bezjake.

U Viškovu na 5 lokacija postavljeni spremnici za stare/iskorištene baterije i dodatni spremnici za pseći izmet

Ovih su dana u Viškovu na 5 lokacija postavljeni spremnici za stare i iskorištene baterije. Naime, jedan od ciljeva sustava gospodarenja otpadnim baterijama je osiguravanje odvojenog prikupljanja otpadnih baterija kako bi se smanjilo odlaganje starih baterija kao miješanog komunalnog otpada. Spremnici za otpadne baterije postavljeni su na sljedećim lokacijama:

 • Rotor Marinići – parkiralište uz javnu površinu Marinići
 • Parkiralište Milihovo – uz postavljene spremnike za tekstil, odjeću i otpadno jestivo ulje
 • Stara škola Marčelji – na parkiralištu kraj paketomata
 • Gornji Sroki – kod trgovine DND, uz postojeće spremnike
 • Stara škola Saršoni – kraj spremnika za staklo

Osim spremnika za stare baterije, a nakon što je krajem prošle godine postavljeno 14 spremnika za pseći izmet, ovih je dana postavljeno i dodatnih 5 takvih spremnika na sljedećim lokacijama:

 • Stara škola Marčelji – na zelenoj površini na parkiralištu
 • Dječje igralište Vrtače – na zelenoj površini uz nerazvrstanu cestu
 • Naselje Gornji Sroki -preko puta kbr. 109/A
 • Ulica Straža kod kbr. 15/A
 • Ulica Pešćićići kod kbr. 18

Lokacija ranije postavljenih spremnika za pseći izmet: 

Viškovo Centar:

 • Iza zgrade Općine Viškovo, nasuprot kućnog broja Vozišće 2
 • Rotor u centru Viškova kraj ukopanih spremnika za odvojeno prikupljanje otpada
 • Iza crkve Sv. Matej, kod kućnog broja Viškovo 39/E
 • Kod Osnovne škole Sv. Matej, nasuprot kućnog broja Vozišće 16)
 • Nasuprot Dječjeg vrtića Viškovo, kod kućnog broja Viškovo 124/C

Naselje Viškovo:

 • Kod benzinske postaja Adria Oil, kod kućnog broja Furićevo 93
 • Nasuprot NK Halubjan, s lijeve strane puta za kućni broj Brnasi 2
 • S lijeve strane puta za kućni broj Kapiti 8

Naselje Saršoni:

 • Na granici naselja Mladenići i Saršoni, kod ulaza u šetnicu
 • Rotor u centru Saršona, pored trafostanice

Naselje Mladenići:

 • Na nogostupu nasuprot kućnog broja Bujki 43

Naselje Marinići:

 • RZ Marinići (Plodine), nasuprot kućnog broja Marinići 142
 • Rotor Marinići, nasuprot kućnog broja Marinići 25, iznad parkirališta
 • Na nogostupu lokalne ceste Marinići (Ž5025) – Čvor »Škurinje, nasuprot kućnog broja Stupari 23/B

Romantično raspoloženje zamijenilo peto godišnje doba

Mnogobrojni mještani i posjetitelji okupili su se sinoć na Brege, u centru Viškova i ispratili peto godišnje doba. Uz veselo društvo meštrice Miće Maje, kraljice Halubajskog karnevala Une Tadić i maškara održano je izvlačenje zvončarske tombole. Dvadeset raznovrsnih nagrada zasigurno će razveseliti sretne dobitnike. Vrijedni obrtnici Udruženja obrtnika Viškovo-Kastav-Klana-Jelenje pripremali su domaće fritule, čaj i kuhano vino, a svi prilozi prikupljeni prodajom ići će za liječenje Antonia Širole. Uz slatku i toplu okrijepu, iščekivao se vrhunac pusnih događanja. Nestrpljivo su dočekani Halubajski zvončari uz čiju je neumornu zvonjavu spaljen pust, krivac za sve loše u prethodnoj godini.  Vraćen je i ključ općine Viškovo čime je vladavina maškara, za ovu godinu i 'službeno' završila.
Iz pusnog raspoloženja odmah smo zakoračili u ono romantično.  Sretno Valentinovo zaželjela je Turistička zajednica općine Viškovo, izradivši i postavivši, u suradnji s Komunalnim društvom Viškovo, prigodne ukrase. Mali je to znak pažnje i poruka svima da uživaju u posebnim trenucima današnjeg dana posvećenog ljubavi. 

 

Odluka br.1 o ispunjavanju propisanih (formalnih) uvjeta poziva prijavljenih programa/projekata za 2024. godinu

Temeljem Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine broj: 26/15. i 37/21), Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Viškovo (Službene novine Općine Viškovo broj: 11/15., 7/20. i 13/23.), i Poslovnika o radu Povjerenstva za provedbu javnih poziva za predlaganje programa/projekata javnih potreba u kulturi Općine Viškovo za 2024. godinu od 20.  studenog 2023. godine, Povjerenstvo za provedbu javnih poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Općine Viškovo za 2024. godinu, nakon provedene ocjene ispunjavanja propisanih (formalnih) uvjeta poziva u području kulture dana ¬¬13. veljače 2024. godine donosi 

Odluku br.1 o ispunjavanju propisanih (formalnih) uvjeta poziva prijavljenih programa/projekata za 2024. godinu

Javni poziv za podnošenje prijedloga za nagrađivanje najboljih sportašica i sportaša Općine Viškovo za 2023. godinu

Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo, na temelju članka 7. Odluke o nagrađivanju najboljih sportašica i sportaša  Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“ broj: 9/18.) dana 15. siječnja 2024. godine objavljuje

Javni poziv za podnošenje prijedloga za nagrađivanje najboljih sportašica i sportaša Općine Viškovo za 2023. godinu

Prijedlozi se zaprimaju do 16. veljače 2024. godine, u zatvorenoj omotnici, poštom na adresu: Općina Viškovo, 51216 Viškovo, Vozišće 3, s naznakom "Prijedlog za dodjelu Nagrade najboljim sportašicama i sportašima Općine Viškovo za 2023. godinu" ili osobno putem pisarnice Općine Viškovo.

Pretplati se na Feed naslovnice