nacelnica_sm.jpgZadovoljstvo mi je što Vas mogu pozdraviti na internet portalu Općine Viškovo.
Općina Viškovo koristi mogućnosti suvremene tehnologije kako bi svima zainteresiranima na svojim mrežnim stranicama pružila informaciju o radu Općine, ali i ostalim  događanjima na našem području...

 

Počela donacijska kampanja Saveza društava "Naša djeca" za Banovinu

Simboličnim bojanjem stabla u žuto u Petrinji je obilježen početak donacijske kampanje Društva „Naša djeca“ pod nazivom „Neka rane postanu samo ožiljci“ - psihosocijalna podrška djeci i roditeljima Banovine. Jedno je stablo u petrinjskom parku obojeno eko žutom bojom, koja simbolizira nadu i optimizam, toliko potrebnu ovom području i njegovim stanovnicima. Na taj su način dvije partnerske organizacije koje su udružile snage u ovoj kampanji: Savez društava „Naša djeca“ Hrvatske i Centar za podršku roditeljstvu „Rastimo zajedno“ krenule u prikupljanje sredstava koja će omogućiti nastavak rada stručnjacima na terenu na području Banovine. Sredstvima koja će se prikupljati putem kampanje pomoći će se više od 650 djece i roditelja na području Banovine kroz radionice psihosocijalne podrške i kreativnih aktivnosti. Organizatori pozivaju sve ljude dobre volje da svojom donacijom pomognu da rane postanu samo ožiljci kako bismo djeci i roditeljima pomogli zacijeliti njihove rane, olakšati proživljene traume i vratiti im osmijeh i nadu. Donirati se može na: https://savez-dnd.hr/donacija/

Potpisan Sporazum između Općine Viškovo, Županijske uprave za ceste i KD Vodovod i kanalizacija

U vijećnici Općine Viškovo na Saršonima, ravnatelj Županijske uprave za ceste PGŽ Robert Maršanić, načelnica Općine Viškovo Sanja Udović i direktor KD Vodovod i kanalizacija Andrej Marochini potpisali su Sporazum o provedbi postupaka zajedničke javne nabave za radove sanacije kolnika i izgradnje kružnog toka s rekonstrukcijom i građenjem građevina komunalne infrastrukture na ŽC5025 te uređenja javnih zelenih površina, lokalitet Viškovo centar. Potpisivanju sporazuma prisustvovao je i župan Zlatko Komadina.

Riječ je o rotoru na jednom od najfrekventnijih križanja u Viškovu – onom u samom centru kod skretanja za Mladeniće

Radovi obuhvaćeni predmetnom javnom nabavom, procijenjeni su na 6.217.500,00 kn s pdv-om, a uključuju sanaciju kolnika i izgradnju kružnog raskrižja županijskih cesta ŽC025 i ŽC5055 u centru Viškova (pripremni radovi, zemljani radovi, odvodnja, kolnička konstrukcija i oprema ceste te oborinska odvodnja, javna rasvjeta i EKI, prelaganje EE instalacija i uređenje pješačkih površina), rekonstrukciju i građenje građevine komunalne infrastrukture, hortikulturno uređenje unutar obuhvata zahvata izgradnje kružnog raskrižja te uređenje javne zelene površine između raskrižja i groblja Viškovo.

3.787.500,00 kn procijenjene vrijednosti radova sanacije kolnika i izgradnje kružnog toka zajednički će financirati ŽUC i Općina Viškovo u omjeru 62,5% : 37,5%.

KD VIK financirat će 1.130.000,00 kn vrijedne radove rekonstrukcije i građenje građevine komunalne infrastrukture dok će cjelokupni iznos hortikulturnog uređenja od 1.300.000,00 kuna snositi Općina Viškovo. 

Ovom će se investicijom značajno povećati sigurnost svih sudionika u prometu, posebice pješaka koji su najugroženija skupina sudionika. Osim same funkcionalnosti, dodana vrijednost ovog projekta je urbanističko-arhitektonsko uređenja centra Viškova jer je uz novi rotor projektirano i uređenje cjelokupnog okolnog prostora pa će cijela zona koja je izrazito frekventna zbog blizine raznih sadržaja izgledati ljepše, modernije i urbanije.

Obavijest o obvezi podnošenja prijava poreza na kuće za odmor za 2021. godinu

Fizičke i pravne osobe koje su vlasnici kuća za odmor na području općine Viškovo obveznici su plaćanja poreza na kuće za odmor te su, u skladu s odredbama članka 49., stavak 1. i 2. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“, br. 115/16. i 101/17.) i članka 9. Odluke o općinskim porezima Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“, broj 4/17.,14/17. i 8/20.), dužni podnijeti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Viškovo prijave poreza na kuće za odmor radi utvrđivanja poreza na kuće za odmor za 2021. godinu do 31. ožujka 2021. godine.

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada, dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili sezonski. Kućom za odmor ne smatraju se gospodarstvene zgrade koje služe za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora. Porez na kuće za odmor na području općine Viškovo plaća se u iznosu od 12,00 kn godišnje po četvornom metru korisne površine kuće za odmor. Prijavu podnose oni porezni obveznici kod kojih su u odnosu na prethodnu godinu nastale promjene bitne za utvrđivanje poreza te novi vlasnici kuća za odmor.

Za nepodnošenje prijave s podacima nužnim za utvrđivanje poreza, propisane su člankom 56. Zakona o lokalnim porezima(„Narodne novine“, br. 115/16. i 101/17.) novčane kazne za fizičke osobe u iznosu od 100,00 do 5.000,00 kuna, za pravne osobe u iznosu od 2.000,00 do 25.000,00 kuna i za odgovornu osobu u pravnoj osobi u iznosu od 1.000,00 do 10.000,00 kn.

Obrazac prijave podataka o kući za odmor može se podići u pisarnici Općine Viškovo, Vozišće 3, Viškovo ili preuzeti na službenoj stranici Općine Viškovo www.opcina-viskovo.hr,na adresi:http://eumis.opcina-viskovo.hr.Prijava ne mora biti ispunjena na objavljenom obrascu, ali mora biti dostavljena u pisanom obliku, čitka i mora sadržavati sve podatke iz objavljenog obrasca.

Prijave za utvrđivanje poreza na kuće za odmor dostavljaju se neposredno pisarnici Općine Viškovo, poštom na adresu: Općina Viškovo, Jedinstveni upravni odjel, Vozišće 3, 51216 Viškovo ili putem elektroničke pošte na e-mail adresu: pisarnica@opcina-viskovo.hr.

Za sve upite o prijavi podataka za utvrđivanje poreza na kuće za odmor za 2021. godinu možete se obratiti na broj telefona: 051/503-781 ili na e-mail: vedrana.sanko@opcina-viskovo.hr.                                                                   

Javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora i subvencija za poticanje razvoja gospodarstva i smanjenja nezaposlenosti Općine Viškovo za 2021. godinu

Temeljem članka 49. Statuta Općine Viškovo (“Službene novine Općine Viškovo“, broj 3/18. i 2/20.) i članka 17. Programa poticanja razvoja gospodarstva i smanjenja nezaposlenosti ( “Službene novine Općine Viškovo“, broj 14/20.), Općinska načelnica raspisuje Javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora i subvencija za poticanje razvoja gospodarstva i smanjenja nezaposlenosti Općine Viškovo za 2021. godinu.

Program poticanja razvoja gospodarstva i smanjenja nezaposlenosti

Javni poziv

Zahtjev

Izjava o korištenim državnim potporama male vrijednosti

Izjava o povezanim subjektima

Izjava o usklađenosti s javnim pozivom

Izjava o članovima kućanstva

Poslovni plan

Odluke nacionalnog Stožera civilne zaštite

Stožer Civilne zaštite Republike Hrvatske donio je nove Odluke. Dostupne su na sljedećim poveznicama: 

Odluka - trgovine

Odluka - javni prijevoz 

Odluka - okupljanja

Odluka - prelazak granice

Odluka - kruzeri prestanak važenja

Važne preporuke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo:

https://www.hzjz.hr/sluzba-epidemiologija-zarazne-bolesti/cijepljenje-protiv-covid-19-bolesti-najcesca-pitanja-i-odgovori/

https://www.hzjz.hr/priopcenja-mediji/nove-mjere-za-ucinkovitu-provedbu-cijepljenja-protiv-covid-19/

https://www.hzjz.hr/sluzba-epidemiologija-zarazne-bolesti/nove-preporuke-i-upute-za-sprjecavanje-i-suzbijanje-sirenja-bolesti-covid-19/

https://www.hzjz.hr/sluzba-epidemiologija-zarazne-bolesti/kontakti-zupanijskih-pozivnih-centara-za-prijavu-na-cijepljenje-protiv-bolesti-covid-19/

https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Postupanje-s-oboljelima-bliskim-kontaktima-oboljelih-i-prekid-izolacije-i-karantene-1.pdf

https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Preporuka-o-prioritetnom-cijepljenju-%C4%8Dlanova-obitelji-ili-ku%C4%87anstva-oboljelih-od-hematolo%C5%A1kih-malignih-bolesti.pdf

https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Kontinuirano_cijepljenje-1.pdf

https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Upute-za-ugostiteljske-objekte-i-obiteljska-poljoprivredna-gospodarstva-1.pdf

https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Preporuke-za-sprje%C4%8Davanje-zaraze-COVID-19-tijekom-odr%C5%BEavanja-profesionalnih-umjetni%C4%8Dkih-izvedbi-kulturnih-programa-i-manifestacija.pdf

Obavijest o zaprimanju zahtjeva za jednokratnu godišnju novčanu pomoć starijim osobama

U ponedjeljak 1. veljače 2021. godine Općina Viškovo počet će zaprimati zahtjeve za ostvarivanje prava na jednokratnu godišnju novčanu pomoć osobama starijim od 65 godina. Zahtjevi će se za ovu godinu zaprimati do 31. ožujka 2021. godine što je dovoljno vremena za sve korisnike. Pravo na pomoć mogu ostvariti korisnici bez prihoda ili čiji je ukupni mjesečni prihod manji od 3.000,00 kuna mjesečno. Korisnik za kojeg se utvrdi prosječna visina ukupnog mjesečnog prihoda iz prethodne godine u iznosu do 1.500,00 kuna ostvaruje pravo na jednokratnu pomoć u iznosu od 1.000,00 kuna. 600 kuna dobit će oni s prihodima između 1.500,01 kuna i 2.500,00 kuna, a 400 kuna oni s prihodima između 2.500,01 kuna i 3.000,00 kuna. Pod ukupnim mjesečnim prihodima smatraju se prihodi propisani Zakonom, odnosno sva financijska i materijalna sredstva koja samac ostvari po osnovi rada, mirovine, prihoda od imovine ili na neki drugi način, a isplaćeni su u godini koja prethodi godini predaje zahtjeva odnosno od 1.1.2020. do 31.12.2020. godine. U ukupni mjesečni prihod ne ulazi prihod od zajamčene minimalne naknade i svi prihodi koje pojedinac ostvaruje temeljem postojećih brojnih prava iz socijalne skrbi koja osigurava Općina Viškovo te prihodi koji se sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi ne uzimaju u obzir pri izračunu zajamčene minimalne naknade. 

Zahtjev je objavljen na mrežnim stranicama Općine Viškovo u rubrici on-line prijave i obrasci.

Dostupan je i na sljedećoj poveznici ZAHTJEV ZA JEDNOKRATNU GODIŠNJU NOVČANU POMOĆ STARIJIM OSOBAMA

MOLIMO MJEŠTANE DA OBRATE PAŽNJU DA OBAVEZNO ISPUNJAVAJU NOVI OBRAZAC ZA 2021. GODINU NA KOJEM SE UPISUJU PODATCI O OSTVARENIM PRIMANJIMA U 2020. GODINI. RADI POSTAVKI RAČUNALA MOŽE SE DOGODITI DA RAČUNALO PREUZME STARI OBRAZAC. ZBOG PROMPTNE OBRADE PREDMETA, NUŽNO JE ZAHTJEVE PREDATI ISPUNJAVAJUĆI NOVI OBRAZAC. AKO VAM RAČUNALO PREUZIMA STARI OBRAZAC, POŠALJITE E-MAIL NA tea.zaklan@opcina-viskovo.hr PA ĆE VAM KOLEGICA POSLATI VAŽEĆI OBRAZAC.  

Pravo na jednokratnu novčanu godišnju pomoć ostvaruje:

- osoba s navršenih 65 godina života, koja je hrvatski državljanin s prebivalištem na području Općine Viškovo u neprekidnom trajanju od najmanje pet godina prije dana podnošenja zahtjeva
- osoba sa statusom stranca ili statusom osobe bez državljanstva ako u trenutku podnošenja zahtjeva najmanje pet godina neprekidno ima odobren stalni boravak i prijavljeno prebivalište na području općine Viškovo ili najmanje pet godina neprekidno ima odobren privremeni boravak i prijavljeno boravište na području Općine Viškovo
U trenutku podnošenja zahtjeva podnositelj i članovi zajedničkog kućanstva ne smiju imati iskazano dospjelo dugovanje prema Općini Viškovo. Zajedničko kućanstvo je svaka obiteljska ili druga zajednica osoba, koje zajedno žive i podmiruju troškove života bez obzira na srodstvo. Osoba koja ima u vlasništvu ili suvlasništvu kuću, stan ili drugu nekretninu koja joj ne služi za podmirenje osnovnih stambenih potreba i čijim bi se stavljanjem u promet mogli ostvariti dodatni prihodi, nema pravo na jednokratnu godišnju novčanu pomoć. Pravo na pomoć nemaju osobe u pritvoru ili na izdržavanju kazne zatvora. Podatke koje podnositelji zahtjeva unesu u obrazac, od mjerodavnih institucija poput Financijske agencije i niza Ministarstava provjeravat će nadležno upravno tijelo Općine Viškovo.

Iz Općine Viškovo mole podnositelje da prije podnošenja Zahtjeva provjere da li ispunjavaju prije navedene kriterije. Ako se ne služe računalom, neka im pomogne netko od mlađih ukućana ili rodbine, prijatelja i poznanika. Za eventualna pitanja mogu se obratiti i na tel. 051/503-786 ili 051/503-777. Zbog činjenice da starije osobe spadaju u rizičnu skupinu te u želji da se ne ugrozi njihovo zdravlje i zadrži povoljna epidemiološka slika Viškova, iz Općine mole korisnike da u što većoj mjeri koriste uslugu podnošenja zahtjeva putem e-maila. Ako je zaista nužno doći osobno u pisarnicu to je moguće ponedjeljkom, srijedom, četvrtkom i petkom od 8:30 do 10:30, te utorkom od 15 do 17 sati. U tom slučaju, potrebno je poštivati epidemiološke mjere poput dezinficiranja ruku i obuće po ulasku u pisarnicu te korištenje zaštitne maske.

Javni poziv za financiranje javnih potreba Općine Viškovo za 2021. godinu

Općina Viškovo raspisala je Javni poziv za financiranje javnih potreba Općine Viškovo za 2021. godinu. 

Prijave se zaprimaju kontinuirano, odnosno do isteka ukupno planiranog iznosa sredstava u 2021. godini, a najkasnije do 15. studenog 2021. godine, u pisarnici Općine Viškovo, u uredovno radno vrijeme.

 

1. Javni poziv za predlaganje programa/projekata javnih potreba u kulturi  Općine Viškovo za 2021. godinu  

Tekst poziva

Upute za prijavitelje  

Obrazac opisa programa ili projekta 

Obrazac proračuna

Obrazac izjave o partnerstvu 

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac životopisa 

Obrazac za uvid u kaznenu evidenciju

Obrazac za ocjenu kvalitete prijave

Nacrt ugovora

 

2. Javni poziv za predlaganje programa/projekata javnih potreba iz ostalih društvenih područja Općine Viškovo za 2021. godinu  

Tekst poziva

Upute za prijavitelje  

Obrazac opisa programa ili projekta 

Obrazac proračuna

Obrazac izjave o partnerstvu 

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac životopisa 

Obrazac za uvid u kaznenu evidenciju

Obrazac za ocjenu kvalitete prijave

Nacrt ugovora

 

Dodatna dokumentacija vezana za raspisane javne pozive:

Pravilnik o financiranju Javnih potreba Općine Viškovo

Izmjene i dopune Pravilnika o financiranju javnih potreba

Pitanja i odgovori

Obavijest - od 1. do 4. ožujka zatvorena dionica ceste Mladenići-Ronjgi

Obavještavaju se mještani da će zbog izvođenja radova na ugradnji završnog sloja asfalta, u periodu od 1. – 4. ožujka 2021. godine za sav promet biti zatvorena dionica županijske ceste Mladenići – Ronjgi.

Autobusna linija 11 između Saršona i centra Viškova prometovati će trasom Saršoni – Ronjgi - Garići – Marčelji - Viškovo u  polasku i povratku. 

Školska kružna linija 11 prometovati će:
- Viškovo škola – Kudeji – Brnčići – Marčelji - Saršoni – Ronjgi  u  polasku
- Ronjgi – Saršoni - Marčelji – Viškovo škola  u povratku 
Tijekom radova, učenici iz Brnčića i Kudeja za dolazak u školu koriste redovnu  liniju 21 u 7:35 iz Brnčića za jutarnju smjenu i 13:00 h za dolazak u popodnevnu smjenu.

Mole se svi vozači da u navedenom periodu koriste obilazne pravce i poštuju privremenu prometnu signalizaciju.

ODLUKA O PRIVREMENOJ ZABRANI PROMETA ZA SVA VOZILA NA DIONICI MLADENIĆI-RONJGI

Javni poziv za prodaju rabljenih ljetnih i zimskih automobilskih guma s čeličnim naplatcima

Na temelju članka 49. Statuta Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“, broj 3/18. i 2/20.), Općinska načelnica Općine Viškovo dana 19. veljače 2021. godine raspisuje

JAVNI POZIV ZA PRODAJU RABLJENIH LJETNIH I ZIMSKIH AUTOMOBILSKIH GUMA S ČELIČNIM NAPLATCIMA

Poziv za dostavu prijedloga za imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda u Rijeci

Temeljem dopisa Primorsko-goranske županije, Odbora za izbor, imenovanja i dodjelu povelja i priznanja, pozivaju se svi zainteresirani na dostavu prijedloga za imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda u Rijeci.
Molimo prijedloge s potpisanim izjavama (u privitku dopisa) i preslikama osobne iskaznice svakog predloženika dostaviti na mail adresu: pisarnica@opcina-viskovo.hr najkasnije do 01. ožujka 2021. godine.

Napomena: 

- sudac porotnik ne smije biti član političke stranke niti se baviti političkom djelatnošću

- sudac porotnik ne smije obavljati odvjetničku ili javnobilježničku službu, poslove člana upravnog ili nadzornog odbora trgvačkog društva ili druge pravne osobe, niti obavljati drugu službu ili posao koji bi mogli utjecati na njegovu samostalnost, nepristranost i neovisnost ili umanjiti njegov društveni ugled ili su inače nespojivi s obnašanjem sudačke dužnosti

DOPIS PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Pretplati se na Feed naslovnice