Načelnica Općine Viškovo donijela je Odluku o  uspostavi sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu i evidentiranju lokacija odbačenog otpada, čiji je sastavni dio i obrazac o nepropisno odbačenom otpadu putem kojeg građani mogu prijaviti nepropisno odbačeni otpad na način da Ispunjeni obrazac dostave poštom ili osobno na adresu Općina Viškovo, Vozišće 3, 51216 Viškovo, elektroničkom poštom na adresu pisarnica@opcina-viskovo.hr, kao i putem web servisa zakrpaj.to.