Na području Općine Viškovo djeluje 89 udruga od kojih najveći broj djeluje na području kulture i sporta. 
Većinu njih sufinancira Općina iz svog proračuna kroz programe:
 

  • javnih potreba u kulturi i religiji
  • javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi
  • javnih potreba u zdravstvu
  • poticanje razvoja gospodarstva
  • potpore udrugama od posebnog značaja