VII. Ostvarivanje prava pripadnika nacionalnih manjina

 

 

Članak 60.

Pripadnici nacionalnih manjina u Općini Viškovo sudjeluju u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem predstavnika nacionalnih manjina.

Članak 61.

Predstavnici nacionalnih manjina u Općini Viškovo imaju pravo:
- predlagati tijelima Općine Viškovo mjere za unapređivanje položaja nacionalnih manjina u Općini Viškovo, uključujući davanje prijedloga općih akata kojima se uređuju pitanja od značaja za nacionalnu manjinu,
- isticati kandidate za dužnosti u tijelima Općine Viškovo,
- biti obaviješteni o svakom pitanju o kome će raspravljati radno tijelo Općinskog vijeća, a tiče se položaja nacionalne manjine.

Članak 62.

Općinski načelnik je dužan u pripremi prijedloga općih akata od predstavnika nacionalnih manjina osnovanih za područje Općine Viškovo, zatražiti mišljenje i prijedloge o odredbama kojima se uređuju prava i slobode nacionalnih manjina.

Članak 63.

Na području Općine Viškovo pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo koristiti i isticati simbole i zastave nacionalne manjine.
Zastava nacionalne manjine može se uz zastavu Republike Hrvatske i zastavu Općine Viškovo isticati na poslovnim zgradama u kojima nacionalna manjina ima sjedište i u svečanim prigodama značajnim za nacionalnu manjinu.

Članak 64.

Predstavnici nacionalnih manjina mogu u službene svrhe upotrebljavati i druge simbole i znamenja svoje nacionalne manjine i to:
- u sastavu svojih pečata i žigova
- u natpisnim pločama na poslovnim zgradama u kojima imaju sjedište te u službenim i svečanim prostorijama
- u zaglavljima službenih akata koje donose.

Članak 65.

U svečanim prigodama važnim za nacionalnu manjinu može se izvoditi himna ili svečana pjesma nacionalne manjine.
Prije izvođenja himne ili svečane pjesme nacionalne manjine, obvezatno se izvodi himna Republike Hrvatske.

Članak 66.

Općina Viškovo, u skladu s mogućnostima financijski pomaže rad kulturnih i drugih udruga koje osnivaju pripadnici nacionalnih manjina, radi očuvanja nacionalnog i kulturnog identiteta.
Općina Viškovo osigurava sredstva za rad predstavnika nacionalne manjine.