Javna savjetovanja

Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN25/13, NN 85/15, NN 69/22) jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su omogućiti javno savjetovanje radi informiranja zainteresirane javnosti sa nacrtima zakona i drugih propisa kojima uređuju pitanja iz svog djelokruga, a kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana ili druga pitanja od interesa za opću dobrobit građana i pravnih osoba na njihovu području, odnosno na području njihove djelatnosti.

03.01.2024

Na temelju članka 49. Statuta Općine Viškovo ("Službene novine Općine Viškovo" broj: 3/18., 2/20., 4/21., 10/22 i 9/23), a u svezi članka 11. stavka 5. i 6. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj: 25/13., 85/15., i 69/22) Općinska načelnica dana 2. siječnja 2024. godine donosi:

Plan savjetovanja s javnošću u 2024. godini 

Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15., 69/22) Općina Viškovo 17. lipnja 2024. godine objavljuje savjetovanje s javnošću za sljedeće akte:

Prijedlog Plana mreže dječjih vrtića na području Općine Viškovo

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju s javnošću

Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o posebnim oblicima pomoći

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju s javnošću

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju s javnošću

Svoje primjedbe i prijedloge možete poslati na mail: pisarnica@opcina-viskovo.hr ili gracijano.gregorovic@opcina-viskovo.hr do 14. srpnja 2024. godine.

17.06.2024

LIPANJ

Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15., 69/22) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 15. studenog 2023. godine objavljuje izvješće da do isteka roka 15. prosinca 2023. godine nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akt koji je bio predmet savjetovanja:

Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Općine Viškovo u 2024. godini

Izvješće o provedenom savjetovanju

10.01.2023

PROSINAC

1. Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15., 69/22) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 15. studenog 2023. godine objavljuje izvješće da do isteka roka 15. prosinca 2023. godine nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akt koji je bio predmet savjetovanja:

Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina

Izvješće o provedenom savjetovanju

2. Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15., 69/22) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 15. studenog 2023. godine objavljuje izvješće da do isteka roka 13. prosinca 2023. godine nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akte koji su bili predmetom savjetovanja:

Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi

Izvješće o provedenom savjetovanju

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o javnim priznanjima Općine Viškovo

Izvješće o provedenom savjetovanju

3. Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15., 69/22) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 14. studenog 2023. godine objavljuje izvješće da do isteka roka 13. prosinca 2023. godine nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akte koji su bili predmetom savjetovanja:

Prijedlog Odluke o prihvaćanju Programa za mlade Općine Viškovo 2024. – 2026. 

Lokalni program za mlade Općine Viškovo 2024.-2026.

Izvješće o provedenom savjetovanju

4. Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15., 69/22) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 9. studenog 2023. godine objavljuje izvješće da do isteka roka 9. prosinca 2023. godine nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akte koji su bili predmetom savjetovanja:

Prijedlog Odluke o porezima Općine Viškovo

Izvješće o provedenom savjetovanju

Prijedlog Odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Općine Viškovo

Izvješće o provedenom savjetovanju

Prijedlog Odluke o korištenju sredstava za financiranje javnih potreba u sportu Općine Viškovo za 2024. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju

Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima

Izvješće o provedenom savjetovanju

Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu

Izvješće o provedenom savjetovanju

 

STUDENI

Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15., 69/22) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 17. listopada 2023. godine objavljuje izvješće da do isteka roka 17. studenog 2023. godine nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akte koji su bili predmetom savjetovanja:

Godišnji plan razvoja sustava CZ za 2024. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 

Izvješće o provedenom savjetovanju

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i postupcima za financiranje programa klubova i sportskih udruga Općine Viškovo  

Izvješće o provedenom savjetovanju

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava CZ za period 2024.-2027.  

Izvješće o provedenom savjetovanju

 

Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15., 69/22) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 12. listopada 2023. godine objavljuje izvješće da do isteka roka 12. studenog 2023. godine nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akte koji su bili predmetom savjetovanja:

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Viškovo

Izvješće o provedenom savjetovanju

Odluka o naknadama i nagradi za rad

Izvješće o provedenom savjetovanju

Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Viškovo za 2024. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju

Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Općine Viškovo u 2023. godini

Izvješće o provedenom savjetovanju

Odluka o Planu, programu i načinu upoznavanja stanovništva Općine Viškovo s opasnostima od požara

Izvješće o provedenom savjetovanju

Odluka o visini spomeničke rente

Izvješće o provedenom savjetovanju

 

LISTOPAD

Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15., 69/22) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 6. rujna 2023. godine objavljuje izvješće da do isteka roka 6. listopada 2023. godine nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akt koji je bio predmetom savjetovanja:

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o dodjeli stipendija učenicima i studentima

Izvješće o provedenom savjetovanju

 

KOLOVOZ

Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15., 69/22) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 6. srpnja 2023. godine objavljuje izvješće da do isteka roka 6. kolovoza 2023. godine nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akt koji je bio predmetom savjetovanja:

Odluka o visini grobnih naknada na groblju Viškovo 

Izvješće o provedenom savjetovanju

 

SRPANJ 

Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15., 69/22) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 16. lipnja 2023. godine objavljuje izvješće da do isteka roka 16. srpnja 2023. godine nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akte koji su bili predmetom savjetovanja:

Prijedlog Izmjena i dopuna Programa poticanja razvoja gospodarstva i smanjenja nezaposlenosti

Izvješće o provedenom savjetovanju 

Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Viškovo za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu

Obrazloženje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Viškovo za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju 

Prijedlog Izmjena i dopuna Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2023. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju 

Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Općine Viškovo za 2023. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju 

Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba iz ostalih društvenih područja Općine Viškovo za 2023. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju 

Prijedlog  Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Općine Viškovo za 2023. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju 

Prijedlog Izmjena i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2023. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju 

Prijedlog Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo u 2023. godini 

Izvješće o provedenom savjetovanju 

Prijedlog Odluke o zaduženju Općine Viškovo za financiranje kapitalnog projekta „Rekonstrukcija sustava javne rasvjete u Općini Viškovo"

Izvješće o provedenom savjetovanju 

 

LIPANJ

Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15., 69/22) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 25. svibnja 2023. godine objavljuje izvješće da do isteka roka 25. lipnja 2023. godine nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akte koji su bili predmetom savjetovanja:

Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika za vrijeme profesionalnog obnašanja dužnosti te naknade općinskog načelnika koji dužnost obnašaju volonterski

Izvješće o provedenom savjetovanju

Prijedlog Odluke o pravu općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika na naknadu stvarnih materijalnih troškova nastalih u svezi obnašanja dužnosti i na novčane primitke i potpore uz plaću za vrijeme obnašanja dužnosti

Izvješće o provedenom savjetovanju

Odluka o donošenju revizije Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Općine Viškovo i revizije Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Općine Viškovo

Revizija Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Općine Viškovo

Revizija Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Općine Viškovo

Izvješće o provedenom savjetovanju

 

TRAVANJ 

1. Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15., 69/22) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 17. ožujka 2023. godine objavljuje izvješće da do isteka roka 17. travnja 2023. godine nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akte koji su bili predmetom savjetovanja:

Odluka o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora, javnih površina i drugih nekretnina na području Općine Viškovo za postavljanje privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta

Izvješće o provedenom savjetovanju

2. Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15., 69/22) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 17. ožujka 2023. godine objavljuje izvješće da je do isteka roka 17. travnja 2023. godine pristigao jedan prijedlog na akte koji su bili predmetom savjetovanja:

Prijedlog Odluke o donošenju procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Viškovo

Izvješće o provedenom savjetovanju

VELJAČA

1. Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15., 69/22) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 17. siječnja 2023. godine objavljuje izvješće da do isteka roka 17. veljače 2023. godine nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akte koji su bili predmetom savjetovanja:

Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Viškovo

Izvješće o provedenom savjetovanju

Odluka o izmjeni i dopuni Plana mreže dječjih vrtića na području Općine Viškovo

Izvješće o provedenom savjetovanju

SIJEČANJ

1. Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15., 69/22) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 9. prosinca 2022. godine objavljuje izvješće da do isteka roka 9. siječnja 2023. godine nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akte koji su bili predmetom savjetovanja:

Odluka o prestanku važenja Odluke o mjerama pomoći gospodarstvenicima radi ekonomskih posljedica izazvanih epidemijom virusa COVID-19

Izvješće o provedenom savjetovanju

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o pravu na jednokratnu godišnju novčanu pomoć starijim osobama

Izvješće o provedenom savjetovanju 

18.01.2022

PROSINAC

1. Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15., 69/22) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 21. studenog 2022. godine objavljuje izvješće da do isteka roka 4. prosinca 2022. godine nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akte koji su bili predmetom savjetovanja:

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje na području Općine Viškovo za 202

Izvješće o provedenom savjetovanju

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2023. godine  

Izvješće o provedenom savjetovanju

Prijedlog Proračuna Općine Viškovo za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu

Obrazloženje Prijedloga Proračuna Općine Viškovo za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2023. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju

Odluka o 2. izmjenama i dopunama Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno smještajnoj jedinici u kampu na području Općine Viškovo

Izvješće o provedenom savjetovanju

Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2023. godinu  

Izvješće o provedenom savjetovanju

Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Viškovo za 2023.

Izvješće o provedenom savjetovanju

Program javnih potreba iz ostalih društvenih područja Općine Viškovo za 2023. godinu  

Izvješće o provedenom savjetovanju

Program javnih potreba u kulturi Općine Viškovo za 2023. godinu  

Izvješće o provedenom savjetovanju

Program javnih potreba u području sporta Općine Viškovo za 2023. godinu  

Izvješće o provedenom savjetovanju

2. Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15., 69/22) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 4. studenog 2022. godine objavljuje izvješće da do isteka roka 4. prosinca 2022. godine nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akte koji su bili predmetom savjetovanja:

Odluka o osnivanju Kulturnog vijeća Općine Viškovo

Izvješće o provedenom savjetovanju

3. Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15., 69/22) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 10. studenog 2022. godine objavljuje izvješće da do isteka roka 10. prosinca 2022. godine nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akt koji je bio predmetom savjetovanja:

Odluka o davanju u zakup javnih površina i drugih nekretnina na području Općine Viškovo za postavljanje privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta 

Izvješće o provedenom savjetovanju

STUDENI

1. Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15., 69/22) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 11. studenog 2022. godine objavljuje izvješće da do isteka roka 20. studenog 2022. godine nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akte koji su bili predmetom savjetovanja:

1. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2022. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju

1. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo u 2022. godini 

Izvješće o provedenom savjetovanju

Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Općine Viškovo za 2022. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju

Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba iz ostalih društvenih područja Općine Viškovo za 2022. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju

1. Izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2022. godinu

Obrazloženje 1. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Viškovo za 2022. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju

Prijedlog 1. izmjena i dopuna Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2022. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju

LISTOPAD

1. Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15., 69/22) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 1. rujna 2022. godine objavljuje izvješće da do isteka roka 30. rujna 2022. godine nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akte koji su bili predmetom savjetovanja:

Prijedlog Odluke o dodjeli prostora na području Općine Viškovo udrugama i drugim organizacijama civilnog društva koje provode aktivnosti od interesa za opće dobro

Izvješće o provedenom savjetovanju 

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o posebnim oblicima pomoći

Izvješće o provedenom savjetovanju

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi

Izvješće o provedenom savjetovanju

2. Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15., 69/22) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 8. rujna 2022. godine objavljuje izvješće da je do isteka roka 8. listopada 2022. godine pristigao jedan prijedlog ili primjedba na akte koji su bili predmetom savjetovanja:

Odluka o dodjeli stipendija učenicima i studentima

Izvješće o provedenom savjetovanju 

3. Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15., 69/22) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 12. rujna 2022. godine objavljuje izvješće da je do isteka roka 12. listopada 2022. godine nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akte koji su bili predmetom savjetovanja:

Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora 

Izvješće o provedenom savjetovanju

4. Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15., 69/22) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 2. rujna 2022. godine objavljuje izvješće da je do isteka roka 2. listopada 2022. godine pristigao jedan prijedlog ili primjedba na akte koji je bio predmetom savjetovanja:

Odluka o I. izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Viškovo

Izvješće o provedenom savjetovanju 

5. Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15., 69/22) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 23. rujna 2022. godine objavljuje izvješće da do isteka roka 23. listopada 2022. godine nije pristigao jedan prijedlog ili primjedba na akte koji je bio predmetom savjetovanja:

Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Viškovo za 2023. godinu

Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Viškovo za 2023. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju

KOLOVOZ

1. Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15., 69/22) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 8. srpnja 2022. godine objavljuje izvješće da do isteka roka 8. kolovoza 2022. godine nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akt koji je bio predmetom savjetovanja:

Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju naknade za rad članova Općinskog vijeća, članova radnih tijela Općinskog vijeća, članova Vijeća mjesnih odbora i naknadi troškova i nagradi za rad članova Vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina Općine Viškovo

Izvješće o provedenom savjetovanju

2. Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15., 69/22) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 8. srpnja 2022. godine objavljuje izvješće da do isteka roka 8. kolovoza 2022. godine nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akt koji je bio predmetom savjetovanja:

Prijedlog Odluke o sprječavanju odbacivanja otpada na području Općine Viškovo

Izvješće o provedenom savjetovanju

TRAVANJ

1. Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 22. ožujka 2022. godine objavljuje izvješće da do isteka roka 22. travnja 2022. godine nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akt koji je bio predmetom savjetovanja: 

Odluka o sprječavanju odbacivanja otpada na području Općine Viškovo u 2022. godini

Izvješće o provedenom savjetovanju

2. Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 23. ožujka 2022. godine objavljuje izvješće da do isteka roka 23. travnja 2022. godine nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akt koji je bio predmetom savjetovanja: 

Poslovnik o radu Općinskog vijeća Općine Viškovo

Izvješće o provedenom savjetovanju 

3. Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 23. ožujka 2022. godine objavljuje izvješće da do isteka roka 23. travnja 2022. godine nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akt koji je bio predmetom savjetovanja: 

Odluka o 3. izmjenama i dopunama Statuta Općine Viškovo

Izvješće o provedenom savjetovanju

4. Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 1. ožujka 2022. godine objavljuje izvješće da do isteka roka 31. ožujka 2022. godine nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akt koji je bio predmetom savjetovanja: 

Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa poticanja razvoja gospodarstva i smanjenja nezaposlenosti

Izvješće o provedenom savjetovanju

OŽUJAK

1. Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 22. ožujka 2022. godine objavljuje izvješće da do isteka roka 22. travnja 2022. godine nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akt koji je bio predmetom savjetovanja: 

Odluka o I. izmjenama i dopunama Odluke o privremenom korištenju javnih površina, zemljišta, uređaja, objekata i prostora u vlasništvu i na upravljanju Općine Viškovo radi političkog djelovanja i izborne promidžbe

Izvješće o provedenom savjetovanju

2. Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 24. ožujka 2022. godine objavljuje izvješće da do isteka roka 24. travnja 2022. godine nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akt koji je bio predmetom savjetovanja: 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi

Izvješće o provedenom savjetovanju 

VELJAČA

1. Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 18. siječnja 2022. godine objavljuje izvješće da do isteka roka 18. veljače 2022. godine nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akte koji su bili predmetom savjetovanja: 

Odluka o posebnim oblicima pomoći

Izvješće o provedenom savjetovanj

Odluka o 1. izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu

Izvješće o provedenom savjetovanju

Trenutno nema otvorenih savjetovanja s javnošću

04.02.2021

PROSINAC

1. Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 16. studenog 2021. godine objavljuje izvješće da do isteka roka 16. prosinca 2021. godine nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akt koji je bio predmetom savjetovanja: 

Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Viškovo

Izvješće o provedenom savjetovanju

2.Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 1. prosinca 2021. godine objavljuje izvješće da do isteka roka 5. prosinca 2021. godine nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akte koji su bili predmetima savjetovanja: 

Prijedlog 2. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Općine Viškovo u 2021. godini

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

Prijedlog  2. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2021. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju

Prijedlog  2. izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2021. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

Prijedlog 2. izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Općine Viškovo za razdoblje od 2021. do 2023. godine

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

Prijedlog 2. izmjena i dopuna Proračuna Općine Viškovo za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu

Obrazloženje prijedloga 2. izmjena i dopuna Proračuna Općine Viškovo za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

Prijedlog Odluke o 2. izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2021. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

3.Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 30. studenog 2021. godine objavljuje izvješće da do isteka roka 5. prosinca 2021. godine nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akte koji su bili predmetima savjetovanja: 

Prijedlog Programa javnih potreba iz ostalih društvenih područja Općine Viškovo za 2022. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Općine Viškovo u 2022. godini

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

Prijedlog Programa javnih potreba u području sporta Općine Viškovo za 2022. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo u 2022. godini

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Viškovo za 2022. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2022. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

4.Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 22. studenog 2021. godine objavljuje izvješće da do isteka roka 1. prosinca 2021. godine nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akte koji su bili predmetima savjetovanja: 

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje na području Općine Viškovo za 2022. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

Plan djelovanja u području priprodnih nepogoda Općine Viškovo za 2022. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

Prijedlog Odluke o 6. izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

5.Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 17. studenog 2021. godine objavljuje izvješće da do isteka roka 1. prosinca 2021. godine nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akt koji je bio predmetom savjetovanja: 

Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2022. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

6. Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 17. studenog 2021. godine objavljuje izvješće da je do isteka roka 1. prosinca 2021. godine pristigao jedan prijedlog na akt koji je bio predmetom savjetovanja: 

Prijedlog Proračuna Općine Viškovo za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

STUDENI

1.Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 28. listopada 2021. godine objavljuje izvješće da do isteka roka 28. studenog 2021. nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akt koji je bio predmetom savjetovanja: 

Zajednički akcijski plan energetski i klimatski održivog razvitka (JOINT SECAP)

Izvješće o provedenom savjetovanju

RUJAN

1.Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 11. kolovoza 2021. godine objavljuje izvješće da do isteka roka 11. rujna 2021. nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akte koji su bili predmetom savjetovanja: 

Prijedlog 4. izmjena i dopuna Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Viškovo

Izvješće o provedenom savjetovanju

KOLOVOZ

1.Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 22. srpnja 2021. godine objavljuje izvješće da do isteka roka 22. kolovoza 2021. nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akte koji su bili predmetom savjetovanja: 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o posebnim oblicima pomoći

Izvješće o provedenom savjetovanju

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o protokolu polaganja vijenaca, cvijeća i paljenja svijeća na groblju Viškovo

Izvješće o provedenom savjetovanju

Odluka o namjeni poslovnog prostora

Izvješće o provedenom savjetovanju

Izmjene i dopune Programa poticanja razvoja gospodarstva i smanjenja nezaposlenosti

Izvješće o provedenom savjetovanju

SVIBANJ

1.Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 16. travnja 2021. godine objavljuje izvješće da do isteka roka 16. svibnja 2021. nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akte koji su bili predmetom savjetovanja: 

 - Strategija upravljanja imovinom Općine Viškovo za razdoblje 2021. - 2027.

- Izvješće o provedenom savjetovanju

OŽUJAK

1.Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 15. ožujka 2021. godine objavljuje izvješće da do isteka roka 17. ožujka 2021. nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akte koji su bili predmetom savjetovanja: 

 I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u području sporta Općine Viškovo za 2021. godinu

- Izvješće o provedenom savjetovanju

I. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo u 2021. godini 

- Izvješće o provedenom savjetovanju

I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2021. godinu

- Izvješće o provedenom savjetovanju

Odluka o I. izmjenama i dopunama Odluke o mjerama pomoći gospodarstvenicima radi ekonomskih posljedica izazvanih epidemijom viru

- Izvješće o provedenom savjetovanju

Odluka o namjeni poslovnih prostora

- Izvješće o provedenom savjetovanju

Odluka o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada na području Općine Viškovo u 2021. godini

- Izvješće o provedenom savjetovanju

II. izmjene i dopune Odluke o osnivanju Radne zone Marinići K-1

- Izvješće o provedenom savjetovanju

Odluka o zaduženju Općine Viškovo za financiranje kapitalnog projekta „Izgradnja i opremanje Kuće halubajskega zvončara“  

- Izvješće o provedenom savjetovanju

Odluka o zaduženju Općine Viškovo za financiranje kapitalnog projekta „Izgradnja Radne zone Marišćina“  

- Izvješće o provedenom savjetovanju

Prijedlog I. izmjena i dopuna odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2021. godinu

- Izvješće o provedenom savjetovanju

 

2. Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 12. ožujka 2021. godine objavljuje izvješće da do isteka roka 15. ožujka 2021. nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akte koji su bili predmetom savjetovanja: 

- Prijedlog 1. izmjena i dopuna Proračuna Općine Viškovo za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu
- Obrazloženje uz Prijedlog 1. izmjena i dopuna Proračuna Općine Viškovo za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu
- Izvješće o provedenom savjetovanju

- Prijedlog 1. izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Općine Viškovo za razdoblje od 2021. do 2023. godine
- Izvješće o provedenom savjetovanju

3. Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 26. ožujka 2021. godine objavljuje izvješće da do isteka roka 29. ožujka 2021. nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akte koji su bili predmetom savjetovanja: 

Odluka o zaduženju Općine Viškovo za refinanciranje dugoročnih kredita

- Izvješće o provedenom savjetovanju

 

SIJEČANJ

1. Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 27. siječnja 2021. godine objavljuje izvješće da do isteka roka 3. veljače 2021. nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akte koji su bili predmetom savjetovanja: 

Prijedlog Odluke o zborovima građana

- Izvješće o provedenom savjetovanju

Prijedlog Odluke o utvrđivanju naknade za rad članova Općinskog vijeća, članova radnih tijela Općinskog vijeća, članova Vijeća mjesnih odbora i naknadi troškova i nagradi za rad članova Vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina Općine Viškovo

- Izvješće o provedenom savjetovanju

Prijedlog 3. Izmjena i dopuna Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Viškovo

- Izvješće o provedenom savjetovanju

Prijedlog 2. Izmjena i dopunaStatuta Općine Viškovo

- Izvješće o provedenom savjetovanju

14.02.2020

PROSINAC

Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 5. studenog 2020. godine objavljuje izvješće da je do isteka roka 5. prosinca 2020. godine  pristigao niti jedan prijedlog  na akt koji je bio predmet savjetovanja: 

Prijedlog Procjene rizika od velikih nesreća

Prosinac

1. Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 3. prosinca 2019. godine objavljuje izvješće da do isteka roka 4. prosinca 2019. nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akte koji su bili predmetom savjetovanja: 

II. Izmjene i dopune Godišnjeg programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo u 2019. godini

Izvješće o provedenom savjetovanju

II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2019. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju

II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Viškovo u 2019. godini

Izvješće o provedenom savjetovanju

Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Viškovo za 2019. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu

Obrazloženje uz II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2019. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju

Prijedlog II. izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Općine viškovo za razdoblje 2019. -2021. godine

Izvješće o provedenom savjetovanju

2. Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 29. studenog 2019. godine objavljuje izvješće da do isteka roka 4. prosinca 2019. nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akte koji su bili predmetom savjetovanja: 

Prijedlog Odluke o I. Izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora Općine Viškovo

Izvješće o provedenom savjetovanju

3. Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 15. studenog 2019. godine objavljuje izvješće da je do isteka roka 1. prosinca 2019. pristigao jedan prijedlog ili primjedba na akte koji su bili predmetom savjetovanja: 

Prijedlog Proračuna Općine Viškovo za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu

Obrazloženje uz prijedlog Proračuna Općine Viškovo za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju

4.Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 15. studenog 2019. godine objavljuje izvješće da do isteka roka 1. prosinca 2019. nije pristigao jedan prijedlog ili primjedba na akte koji su bili predmetom savjetovanja:

Prijedlog Plana razvojnih programa za razdoblje od 2020. do 2022. godine

Izvješće o provedenom savjetovanju

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2020. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju

5. Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 22. studenog 2019. godine objavljuje izvješće da do isteka roka 1. prosinca 2019. nije pristigao jedan prijedlog ili primjedba na akte koji su bili predmetom savjetovanja:

Prijedlog Programa javnih potreba iz ostalih društvenih područja Općine Viškovo za 2020. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju

Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Općine Viškovo u 2020. godini

Izvješće o provedenom savjetovanju

Prijedlog Programa javnih potreba u području sporta Općine Viškovo za 2020. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju

Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo u 2020. godini 

Izvješće o provedenom savjetovanju

Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Viškovo za 2020. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju

Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2020. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju

Prijedlog Godišnjeg  plana razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje na području Općine Viškovo za 2021. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju

Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Viškovo za period 2020. do 2023. godinePrijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Viškovo za period 2020. do 2023. godine

Izvješće o provedenom savjetovanju

Prijedlog Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu za Općinu Viškovo

Obrazloženje Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju

Prijedlog Odluke o III. izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom na području Općine Viškovo

Izvješće o provedenom savjetovanju

Prijedlog Odluke o 1. izmjenama i dopunama Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno smještajnoj jedinici u kampu na p

Izvješće o provedenom savjetovanju

6. Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 25. studenog 2019. godine objavljuje izvješće da do isteka roka 1. prosinca 2019. nije pristigao jedan prijedlog ili primjedba na akte koji su bili predmetom savjetovanja:

Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2020. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju

Odluka o obvezi plaćanja namjenske naknade

Izvješće o provedenom savjetovanju

Studeni

1. Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 17. listopada 2019. godine, objavljuje izvješće da do isteka roka 14. studenog 2019. nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akte koji su bili predmetom savjetovanja: 

Prijedlog Odluke o sufinanciranju nabave radnih bilježnica za učenike osnovnih škola za školsku godinu 2019./2020.

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

2. Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 7. studenog 2019. godine, objavljuje izvješće da do isteka roka 14. studenog 2019. nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akte koji su bili predmetom savjetovanja: 

- Prijedlog Odluke o o 1. izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada općinske uprave Općine Viškovo

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

Rujan

Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 2. kolovoza 2019. godine, objavljuje izvješće da do isteka roka 5. rujna 2019. nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akte koji su bili predmetom savjetovanja: 

- I. Izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2019. godinu

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

- I. Izmjene i dopune Godišnjeg programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo u 2019. godini

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

- 1. Izmjene i dopune Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na podr. OV

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

- III. Izmjena i dopuna Odluke o osnivanju radne zone Marišćina K-2

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

- Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Viškovo za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu

- Obrazloženje uz Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Viškovo za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godine

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

- Prijedlog  1. izmjena i dopuna  Plana razvojnih programa Općine Viškovo za razdoblje od 2019. do 2021. godine

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

Kolovoz

Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 2. kolovoza 2019. godine, objavljuje izvješće da do isteka roka 26. kolovoza 2019. nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akte koji su bili predmetom savjetovanja: 

Odluka o 4. izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

Odluka o I. izmjenama i dopunama Odluke o sufinanciranju posebnog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u zdravstvenim ustanovama koje provode posebni program predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu s teškoćama u razvoju

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

Odluka o I. Izmjenama i dopunama Odluke o sufinanciranju redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Općini Viškovo

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

Lipanj

Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 21. lipnja 2019. godine, objavljuje izvješće da do isteka roka 22. srpnja 2019. nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akte koji su bili predmetom savjetovanja: 

Prijedlog Odluke o komunalnom redu

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

 

Lipanj

Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 19. lipnja 2019. godine, objavljuje izvješće da do isteka roka 19. srpnja 2019. nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akte koji su bili predmetom savjetovanja objavljuje:

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

Prijedlog Odluke o posebnim oblicima pomoći

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

Prijedlog odluke o uvjetima i načinu sufinanciranja djelatnosti dadilja

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

 

Lipanj

Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 21. lipnja 2019. godine, objavljuje izvješće da je do isteka roka 28. lipnja 2019. nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akte koji su bili predmetom savjetovanja:

Prijedlog  1. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi i religiji Općine Viškovo u 2019. godini

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

Prijedlog  1. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba iz ostalih društvenih područja Općine Viškovo za 2019. godinu

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2019. godinu

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Godišnjeg programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo u 2019. godini

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Viškovo za 2019. godinu 

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Viškovo za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu

Obrazloženje uz 1. izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2019. godinu

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

Prijedlog 1. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Viškovo za razdoblje od 2019. do 2021. godine

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

 

Travanj

Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 27. ožujka 2019. godine, objavljuje izvješće da je do isteka roka 26. travnja 2019. nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akte koji su bili predmetom savjetovanja.;

Prijedlog Odluke o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada na području Općine Viškovo u 2019. godini

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

Siječanj

Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 19. prosinca 2018. godine, objavljuje izvješće da je do isteka roka 18. siječnja 2019. nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akte koji su bili predmetom savjetovanja.;

- Prijedlog Odluke o 2. izmjenama i dopunama Odluke o posebnim oblicima pomoći

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

- Prijedlog Odluke o 3. izmjenama i dopunama Odlukama o socijalnoj skrbi

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

- Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

- Prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno smještajnoj jedinici u kampu na području Općine Viškovo

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

Na temelju članka 51. Statuta Općine Viškovo (“Službene novine Primorsko-goranske županije“  broj: 25/09, 6/13, 15/13., 33/13., 14/14. i “Službene novine Općine Viškovo“ broj: 3/14.), a u svezi članka 11. stavka 5 i 6. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj: 25/13., 85/15.) Općinska načelnica dana 29. prosinca 2017. godine donosi
 
 
  • 1
  • -
  • 2
Pretplati se na Javna savjetovanja