Javna savjetovanja

Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN25/13, NN 85/15) jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su omogućiti javno savjetovanje radi informiranja zainteresirane javnosti sa nacrtima zakona i drugih propisa kojima uređuju pitanja iz svog djelokruga, a kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana ili druga pitanja od interesa za opću dobrobit građana i pravnih osoba na njihovu području, odnosno na području njihove djelatnosti.

30.12.2021

Na temelju članka 49. Statuta Općine Viškovo ("Službene novine Općine Viškovo" broj: 3/18., 2/20.), a u svezi članka 11. stavka 5. i 6. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj: 25/13., 85/15.) Općinska načelnica dana 29. prosinca 2021. godine donosi:

Plan savjetovanja s javnošću u 2022. godini

1. izmjene i dopune Plana savjetovanja s javnošću

2. izmjene i dopune Plana savjetovanja s javnošću

3. izmjene i dopune Plana savjetovanja s javnošću

4. izmjene i dopune Plana savjetovanja s javnošću

5. izmjene i dopune Plana savjetovanja s javnošću

6. izmjene i dopune Plana savjetovanja s javnošću

18.01.2022

Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15., 69/22) Općina Viškovo 23. rujna 2022. godine objavljuje savjetovanje s javnošću za sljedeći akt:

Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Viškovo za 2023. godinu

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju s javnošću

Svoje primjedbe i prijedloge možete poslati na mail: pisarnica@opcina-viskovo.hr ili gracijano.gregorovic@opcina-viskovo.hr do 23. listopada 2022. godine

 

Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15., 69/22) Općina Viškovo 12. rujna 2022. godine objavljuje savjetovanje s javnošću za sljedeći akt:

Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora

OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju s javnošću

Svoje primjedbe i prijedloge možete poslati na mail: pisarnica@opcina-viskovo.hr ili gracijano.gregorovic@opcina-viskovo.hr do 12. listopada 2022. godine

 

Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15., 69/22) Općina Viškovo 8. rujna 2022. godine objavljuje savjetovanje s javnošću za sljedeći akt:

Odluka o dodjeli stipendija učenicima i studentima

OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju s javnošću

Svoje primjedbe i prijedloge možete poslati na mail: pisarnica@opcina-viskovo.hr ili gracijano.gregorovic@opcina-viskovo.hr do 8. listopada 2022. godine.

 

Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15., 69/22) Općina Viškovo 1. rujna 2022. godine objavljuje savjetovanje s javnošću za sljedeće akte:

Prijedlog Odluke o dodjeli prostora na području Općine Viškovo udrugama i drugim organizacijama civilnog društva koje provode aktivnosti od interesa za opće dobro

OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju s javnošću

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o posebnim oblicima pomoći

OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju s javnošću

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi

OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju s javnošću

Svoje primjedbe i prijedloge možete poslati na mail: pisarnica@opcina-viskovo.hr ili gracijano.gregorovic@opcina-viskovo.hr do 30. rujna 2022. godine.

 

Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15., 69/22) Općina Viškovo 2. rujna 2022. godine objavljuje savjetovanje s javnošću za sljedeći akt:

Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Viškovo

OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju s javnošću

Svoje primjedbe i prijedloge možete poslati na mail: pisarnica@opcina-viskovo.hr ili gracijano.gregorovic@opcina-viskovo.hr do 2. listopada 2022. godine.

18.01.2022

KOLOVOZ

1. Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15., 69/22) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 8. srpnja 2022. godine objavljuje izvješće da do isteka roka 8. kolovoza 2022. godine nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akt koji je bio predmetom savjetovanja:

Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju naknade za rad članova Općinskog vijeća, članova radnih tijela Općinskog vijeća, članova Vijeća mjesnih odbora i naknadi troškova i nagradi za rad članova Vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina Općine Viškovo

Izvješće o provedenom savjetovanju

2. Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15., 69/22) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 8. srpnja 2022. godine objavljuje izvješće da do isteka roka 8. kolovoza 2022. godine nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akt koji je bio predmetom savjetovanja:

Prijedlog Odluke o sprječavanju odbacivanja otpada na području Općine Viškovo

Izvješće o provedenom savjetovanju

TRAVANJ

1. Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 22. ožujka 2022. godine objavljuje izvješće da do isteka roka 22. travnja 2022. godine nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akt koji je bio predmetom savjetovanja: 

Odluka o sprječavanju odbacivanja otpada na području Općine Viškovo u 2022. godini

Izvješće o provedenom savjetovanju

2. Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 23. ožujka 2022. godine objavljuje izvješće da do isteka roka 23. travnja 2022. godine nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akt koji je bio predmetom savjetovanja: 

Poslovnik o radu Općinskog vijeća Općine Viškovo

Izvješće o provedenom savjetovanju 

3. Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 23. ožujka 2022. godine objavljuje izvješće da do isteka roka 23. travnja 2022. godine nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akt koji je bio predmetom savjetovanja: 

Odluka o 3. izmjenama i dopunama Statuta Općine Viškovo

Izvješće o provedenom savjetovanju

4. Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 1. ožujka 2022. godine objavljuje izvješće da do isteka roka 31. ožujka 2022. godine nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akt koji je bio predmetom savjetovanja: 

Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa poticanja razvoja gospodarstva i smanjenja nezaposlenosti

Izvješće o provedenom savjetovanju

OŽUJAK

1. Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 22. ožujka 2022. godine objavljuje izvješće da do isteka roka 22. travnja 2022. godine nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akt koji je bio predmetom savjetovanja: 

Odluka o I. izmjenama i dopunama Odluke o privremenom korištenju javnih površina, zemljišta, uređaja, objekata i prostora u vlasništvu i na upravljanju Općine Viškovo radi političkog djelovanja i izborne promidžbe

Izvješće o provedenom savjetovanju

2. Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 24. ožujka 2022. godine objavljuje izvješće da do isteka roka 24. travnja 2022. godine nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akt koji je bio predmetom savjetovanja: 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi

Izvješće o provedenom savjetovanju 

VELJAČA

1. Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 18. siječnja 2022. godine objavljuje izvješće da do isteka roka 18. veljače 2022. godine nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akte koji su bili predmetom savjetovanja: 

Odluka o posebnim oblicima pomoći

Izvješće o provedenom savjetovanj

Odluka o 1. izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu

Izvješće o provedenom savjetovanju

Trenutno nema otvorenih savjetovanja s javnošću

04.02.2021

PROSINAC

1. Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 16. studenog 2021. godine objavljuje izvješće da do isteka roka 16. prosinca 2021. godine nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akt koji je bio predmetom savjetovanja: 

Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Viškovo

Izvješće o provedenom savjetovanju

2.Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 1. prosinca 2021. godine objavljuje izvješće da do isteka roka 5. prosinca 2021. godine nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akte koji su bili predmetima savjetovanja: 

Prijedlog 2. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Općine Viškovo u 2021. godini

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

Prijedlog  2. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2021. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju

Prijedlog  2. izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2021. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

Prijedlog 2. izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Općine Viškovo za razdoblje od 2021. do 2023. godine

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

Prijedlog 2. izmjena i dopuna Proračuna Općine Viškovo za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu

Obrazloženje prijedloga 2. izmjena i dopuna Proračuna Općine Viškovo za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

Prijedlog Odluke o 2. izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2021. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

3.Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 30. studenog 2021. godine objavljuje izvješće da do isteka roka 5. prosinca 2021. godine nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akte koji su bili predmetima savjetovanja: 

Prijedlog Programa javnih potreba iz ostalih društvenih područja Općine Viškovo za 2022. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Općine Viškovo u 2022. godini

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

Prijedlog Programa javnih potreba u području sporta Općine Viškovo za 2022. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo u 2022. godini

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Viškovo za 2022. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2022. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

4.Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 22. studenog 2021. godine objavljuje izvješće da do isteka roka 1. prosinca 2021. godine nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akte koji su bili predmetima savjetovanja: 

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje na području Općine Viškovo za 2022. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

Plan djelovanja u području priprodnih nepogoda Općine Viškovo za 2022. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

Prijedlog Odluke o 6. izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

5.Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 17. studenog 2021. godine objavljuje izvješće da do isteka roka 1. prosinca 2021. godine nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akt koji je bio predmetom savjetovanja: 

Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2022. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

6. Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 17. studenog 2021. godine objavljuje izvješće da je do isteka roka 1. prosinca 2021. godine pristigao jedan prijedlog na akt koji je bio predmetom savjetovanja: 

Prijedlog Proračuna Općine Viškovo za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

STUDENI

1.Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 28. listopada 2021. godine objavljuje izvješće da do isteka roka 28. studenog 2021. nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akt koji je bio predmetom savjetovanja: 

Zajednički akcijski plan energetski i klimatski održivog razvitka (JOINT SECAP)

Izvješće o provedenom savjetovanju

RUJAN

1.Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 11. kolovoza 2021. godine objavljuje izvješće da do isteka roka 11. rujna 2021. nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akte koji su bili predmetom savjetovanja: 

Prijedlog 4. izmjena i dopuna Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Viškovo

Izvješće o provedenom savjetovanju

KOLOVOZ

1.Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 22. srpnja 2021. godine objavljuje izvješće da do isteka roka 22. kolovoza 2021. nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akte koji su bili predmetom savjetovanja: 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o posebnim oblicima pomoći

Izvješće o provedenom savjetovanju

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o protokolu polaganja vijenaca, cvijeća i paljenja svijeća na groblju Viškovo

Izvješće o provedenom savjetovanju

Odluka o namjeni poslovnog prostora

Izvješće o provedenom savjetovanju

Izmjene i dopune Programa poticanja razvoja gospodarstva i smanjenja nezaposlenosti

Izvješće o provedenom savjetovanju

SVIBANJ

1.Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 16. travnja 2021. godine objavljuje izvješće da do isteka roka 16. svibnja 2021. nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akte koji su bili predmetom savjetovanja: 

 - Strategija upravljanja imovinom Općine Viškovo za razdoblje 2021. - 2027.

- Izvješće o provedenom savjetovanju

OŽUJAK

1.Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 15. ožujka 2021. godine objavljuje izvješće da do isteka roka 17. ožujka 2021. nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akte koji su bili predmetom savjetovanja: 

 I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u području sporta Općine Viškovo za 2021. godinu

- Izvješće o provedenom savjetovanju

I. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo u 2021. godini 

- Izvješće o provedenom savjetovanju

I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2021. godinu

- Izvješće o provedenom savjetovanju

Odluka o I. izmjenama i dopunama Odluke o mjerama pomoći gospodarstvenicima radi ekonomskih posljedica izazvanih epidemijom viru

- Izvješće o provedenom savjetovanju

Odluka o namjeni poslovnih prostora

- Izvješće o provedenom savjetovanju

Odluka o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada na području Općine Viškovo u 2021. godini

- Izvješće o provedenom savjetovanju

II. izmjene i dopune Odluke o osnivanju Radne zone Marinići K-1

- Izvješće o provedenom savjetovanju

Odluka o zaduženju Općine Viškovo za financiranje kapitalnog projekta „Izgradnja i opremanje Kuće halubajskega zvončara“  

- Izvješće o provedenom savjetovanju

Odluka o zaduženju Općine Viškovo za financiranje kapitalnog projekta „Izgradnja Radne zone Marišćina“  

- Izvješće o provedenom savjetovanju

Prijedlog I. izmjena i dopuna odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2021. godinu

- Izvješće o provedenom savjetovanju

 

2. Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 12. ožujka 2021. godine objavljuje izvješće da do isteka roka 15. ožujka 2021. nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akte koji su bili predmetom savjetovanja: 

- Prijedlog 1. izmjena i dopuna Proračuna Općine Viškovo za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu
- Obrazloženje uz Prijedlog 1. izmjena i dopuna Proračuna Općine Viškovo za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu
- Izvješće o provedenom savjetovanju

- Prijedlog 1. izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Općine Viškovo za razdoblje od 2021. do 2023. godine
- Izvješće o provedenom savjetovanju

3. Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 26. ožujka 2021. godine objavljuje izvješće da do isteka roka 29. ožujka 2021. nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akte koji su bili predmetom savjetovanja: 

Odluka o zaduženju Općine Viškovo za refinanciranje dugoročnih kredita

- Izvješće o provedenom savjetovanju

 

SIJEČANJ

1. Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 27. siječnja 2021. godine objavljuje izvješće da do isteka roka 3. veljače 2021. nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akte koji su bili predmetom savjetovanja: 

Prijedlog Odluke o zborovima građana

- Izvješće o provedenom savjetovanju

Prijedlog Odluke o utvrđivanju naknade za rad članova Općinskog vijeća, članova radnih tijela Općinskog vijeća, članova Vijeća mjesnih odbora i naknadi troškova i nagradi za rad članova Vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina Općine Viškovo

- Izvješće o provedenom savjetovanju

Prijedlog 3. Izmjena i dopuna Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Viškovo

- Izvješće o provedenom savjetovanju

Prijedlog 2. Izmjena i dopunaStatuta Općine Viškovo

- Izvješće o provedenom savjetovanju

14.02.2020

PROSINAC

Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 5. studenog 2020. godine objavljuje izvješće da je do isteka roka 5. prosinca 2020. godine  pristigao niti jedan prijedlog  na akt koji je bio predmet savjetovanja: 

Prijedlog Procjene rizika od velikih nesreća

Prosinac

1. Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 3. prosinca 2019. godine objavljuje izvješće da do isteka roka 4. prosinca 2019. nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akte koji su bili predmetom savjetovanja: 

II. Izmjene i dopune Godišnjeg programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo u 2019. godini

Izvješće o provedenom savjetovanju

II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2019. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju

II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Viškovo u 2019. godini

Izvješće o provedenom savjetovanju

Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Viškovo za 2019. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu

Obrazloženje uz II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2019. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju

Prijedlog II. izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Općine viškovo za razdoblje 2019. -2021. godine

Izvješće o provedenom savjetovanju

2. Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 29. studenog 2019. godine objavljuje izvješće da do isteka roka 4. prosinca 2019. nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akte koji su bili predmetom savjetovanja: 

Prijedlog Odluke o I. Izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora Općine Viškovo

Izvješće o provedenom savjetovanju

3. Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 15. studenog 2019. godine objavljuje izvješće da je do isteka roka 1. prosinca 2019. pristigao jedan prijedlog ili primjedba na akte koji su bili predmetom savjetovanja: 

Prijedlog Proračuna Općine Viškovo za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu

Obrazloženje uz prijedlog Proračuna Općine Viškovo za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju

4.Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 15. studenog 2019. godine objavljuje izvješće da do isteka roka 1. prosinca 2019. nije pristigao jedan prijedlog ili primjedba na akte koji su bili predmetom savjetovanja:

Prijedlog Plana razvojnih programa za razdoblje od 2020. do 2022. godine

Izvješće o provedenom savjetovanju

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2020. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju

5. Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 22. studenog 2019. godine objavljuje izvješće da do isteka roka 1. prosinca 2019. nije pristigao jedan prijedlog ili primjedba na akte koji su bili predmetom savjetovanja:

Prijedlog Programa javnih potreba iz ostalih društvenih područja Općine Viškovo za 2020. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju

Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Općine Viškovo u 2020. godini

Izvješće o provedenom savjetovanju

Prijedlog Programa javnih potreba u području sporta Općine Viškovo za 2020. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju

Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo u 2020. godini 

Izvješće o provedenom savjetovanju

Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Viškovo za 2020. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju

Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2020. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju

Prijedlog Godišnjeg  plana razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje na području Općine Viškovo za 2021. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju

Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Viškovo za period 2020. do 2023. godinePrijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Viškovo za period 2020. do 2023. godine

Izvješće o provedenom savjetovanju

Prijedlog Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu za Općinu Viškovo

Obrazloženje Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju

Prijedlog Odluke o III. izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom na području Općine Viškovo

Izvješće o provedenom savjetovanju

Prijedlog Odluke o 1. izmjenama i dopunama Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno smještajnoj jedinici u kampu na p

Izvješće o provedenom savjetovanju

6. Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 25. studenog 2019. godine objavljuje izvješće da do isteka roka 1. prosinca 2019. nije pristigao jedan prijedlog ili primjedba na akte koji su bili predmetom savjetovanja:

Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2020. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju

Odluka o obvezi plaćanja namjenske naknade

Izvješće o provedenom savjetovanju

Studeni

1. Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 17. listopada 2019. godine, objavljuje izvješće da do isteka roka 14. studenog 2019. nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akte koji su bili predmetom savjetovanja: 

Prijedlog Odluke o sufinanciranju nabave radnih bilježnica za učenike osnovnih škola za školsku godinu 2019./2020.

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

2. Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 7. studenog 2019. godine, objavljuje izvješće da do isteka roka 14. studenog 2019. nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akte koji su bili predmetom savjetovanja: 

- Prijedlog Odluke o o 1. izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada općinske uprave Općine Viškovo

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

Rujan

Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 2. kolovoza 2019. godine, objavljuje izvješće da do isteka roka 5. rujna 2019. nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akte koji su bili predmetom savjetovanja: 

- I. Izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2019. godinu

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

- I. Izmjene i dopune Godišnjeg programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo u 2019. godini

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

- 1. Izmjene i dopune Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na podr. OV

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

- III. Izmjena i dopuna Odluke o osnivanju radne zone Marišćina K-2

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

- Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Viškovo za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu

- Obrazloženje uz Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Viškovo za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godine

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

- Prijedlog  1. izmjena i dopuna  Plana razvojnih programa Općine Viškovo za razdoblje od 2019. do 2021. godine

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

Kolovoz

Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 2. kolovoza 2019. godine, objavljuje izvješće da do isteka roka 26. kolovoza 2019. nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akte koji su bili predmetom savjetovanja: 

Odluka o 4. izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

Odluka o I. izmjenama i dopunama Odluke o sufinanciranju posebnog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u zdravstvenim ustanovama koje provode posebni program predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu s teškoćama u razvoju

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

Odluka o I. Izmjenama i dopunama Odluke o sufinanciranju redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Općini Viškovo

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

Lipanj

Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 21. lipnja 2019. godine, objavljuje izvješće da do isteka roka 22. srpnja 2019. nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akte koji su bili predmetom savjetovanja: 

Prijedlog Odluke o komunalnom redu

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

 

Lipanj

Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 19. lipnja 2019. godine, objavljuje izvješće da do isteka roka 19. srpnja 2019. nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akte koji su bili predmetom savjetovanja objavljuje:

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

Prijedlog Odluke o posebnim oblicima pomoći

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

Prijedlog odluke o uvjetima i načinu sufinanciranja djelatnosti dadilja

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

 

Lipanj

Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 21. lipnja 2019. godine, objavljuje izvješće da je do isteka roka 28. lipnja 2019. nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akte koji su bili predmetom savjetovanja:

Prijedlog  1. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi i religiji Općine Viškovo u 2019. godini

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

Prijedlog  1. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba iz ostalih društvenih područja Općine Viškovo za 2019. godinu

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2019. godinu

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Godišnjeg programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo u 2019. godini

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Viškovo za 2019. godinu 

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Viškovo za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu

Obrazloženje uz 1. izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2019. godinu

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

Prijedlog 1. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Viškovo za razdoblje od 2019. do 2021. godine

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

 

Travanj

Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 27. ožujka 2019. godine, objavljuje izvješće da je do isteka roka 26. travnja 2019. nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akte koji su bili predmetom savjetovanja.;

Prijedlog Odluke o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada na području Općine Viškovo u 2019. godini

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

Siječanj

Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 19. prosinca 2018. godine, objavljuje izvješće da je do isteka roka 18. siječnja 2019. nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akte koji su bili predmetom savjetovanja.;

- Prijedlog Odluke o 2. izmjenama i dopunama Odluke o posebnim oblicima pomoći

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

- Prijedlog Odluke o 3. izmjenama i dopunama Odlukama o socijalnoj skrbi

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

- Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

- Prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno smještajnoj jedinici u kampu na području Općine Viškovo

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

Na temelju članka 51. Statuta Općine Viškovo (“Službene novine Primorsko-goranske županije“  broj: 25/09, 6/13, 15/13., 33/13., 14/14. i “Službene novine Općine Viškovo“ broj: 3/14.), a u svezi članka 11. stavka 5 i 6. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj: 25/13., 85/15.) Općinska načelnica dana 29. prosinca 2017. godine donosi
 
 
Pretplati se na Javna savjetovanja