Zatvorena javna savjetovanja - 2021. godina

PROSINAC

1. Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 16. studenog 2021. godine objavljuje izvješće da do isteka roka 16. prosinca 2021. godine nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akt koji je bio predmetom savjetovanja: 

Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Viškovo

Izvješće o provedenom savjetovanju

2.Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 1. prosinca 2021. godine objavljuje izvješće da do isteka roka 5. prosinca 2021. godine nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akte koji su bili predmetima savjetovanja: 

Prijedlog 2. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Općine Viškovo u 2021. godini

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

Prijedlog  2. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2021. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju

Prijedlog  2. izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2021. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

Prijedlog 2. izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Općine Viškovo za razdoblje od 2021. do 2023. godine

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

Prijedlog 2. izmjena i dopuna Proračuna Općine Viškovo za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu

Obrazloženje prijedloga 2. izmjena i dopuna Proračuna Općine Viškovo za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

Prijedlog Odluke o 2. izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2021. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

3.Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 30. studenog 2021. godine objavljuje izvješće da do isteka roka 5. prosinca 2021. godine nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akte koji su bili predmetima savjetovanja: 

Prijedlog Programa javnih potreba iz ostalih društvenih područja Općine Viškovo za 2022. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Općine Viškovo u 2022. godini

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

Prijedlog Programa javnih potreba u području sporta Općine Viškovo za 2022. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo u 2022. godini

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Viškovo za 2022. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2022. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

4.Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 22. studenog 2021. godine objavljuje izvješće da do isteka roka 1. prosinca 2021. godine nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akte koji su bili predmetima savjetovanja: 

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje na području Općine Viškovo za 2022. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

Plan djelovanja u području priprodnih nepogoda Općine Viškovo za 2022. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

Prijedlog Odluke o 6. izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

5.Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 17. studenog 2021. godine objavljuje izvješće da do isteka roka 1. prosinca 2021. godine nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akt koji je bio predmetom savjetovanja: 

Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2022. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

6. Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 17. studenog 2021. godine objavljuje izvješće da je do isteka roka 1. prosinca 2021. godine pristigao jedan prijedlog na akt koji je bio predmetom savjetovanja: 

Prijedlog Proračuna Općine Viškovo za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

STUDENI

1.Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 28. listopada 2021. godine objavljuje izvješće da do isteka roka 28. studenog 2021. nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akt koji je bio predmetom savjetovanja: 

Zajednički akcijski plan energetski i klimatski održivog razvitka (JOINT SECAP)

Izvješće o provedenom savjetovanju

RUJAN

1.Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 11. kolovoza 2021. godine objavljuje izvješće da do isteka roka 11. rujna 2021. nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akte koji su bili predmetom savjetovanja: 

Prijedlog 4. izmjena i dopuna Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Viškovo

Izvješće o provedenom savjetovanju

KOLOVOZ

1.Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 22. srpnja 2021. godine objavljuje izvješće da do isteka roka 22. kolovoza 2021. nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akte koji su bili predmetom savjetovanja: 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o posebnim oblicima pomoći

Izvješće o provedenom savjetovanju

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o protokolu polaganja vijenaca, cvijeća i paljenja svijeća na groblju Viškovo

Izvješće o provedenom savjetovanju

Odluka o namjeni poslovnog prostora

Izvješće o provedenom savjetovanju

Izmjene i dopune Programa poticanja razvoja gospodarstva i smanjenja nezaposlenosti

Izvješće o provedenom savjetovanju

SVIBANJ

1.Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 16. travnja 2021. godine objavljuje izvješće da do isteka roka 16. svibnja 2021. nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akte koji su bili predmetom savjetovanja: 

 - Strategija upravljanja imovinom Općine Viškovo za razdoblje 2021. - 2027.

- Izvješće o provedenom savjetovanju

OŽUJAK

1.Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 15. ožujka 2021. godine objavljuje izvješće da do isteka roka 17. ožujka 2021. nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akte koji su bili predmetom savjetovanja: 

 I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u području sporta Općine Viškovo za 2021. godinu

- Izvješće o provedenom savjetovanju

I. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo u 2021. godini 

- Izvješće o provedenom savjetovanju

I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2021. godinu

- Izvješće o provedenom savjetovanju

Odluka o I. izmjenama i dopunama Odluke o mjerama pomoći gospodarstvenicima radi ekonomskih posljedica izazvanih epidemijom viru

- Izvješće o provedenom savjetovanju

Odluka o namjeni poslovnih prostora

- Izvješće o provedenom savjetovanju

Odluka o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada na području Općine Viškovo u 2021. godini

- Izvješće o provedenom savjetovanju

II. izmjene i dopune Odluke o osnivanju Radne zone Marinići K-1

- Izvješće o provedenom savjetovanju

Odluka o zaduženju Općine Viškovo za financiranje kapitalnog projekta „Izgradnja i opremanje Kuće halubajskega zvončara“  

- Izvješće o provedenom savjetovanju

Odluka o zaduženju Općine Viškovo za financiranje kapitalnog projekta „Izgradnja Radne zone Marišćina“  

- Izvješće o provedenom savjetovanju

Prijedlog I. izmjena i dopuna odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2021. godinu

- Izvješće o provedenom savjetovanju

 

2. Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 12. ožujka 2021. godine objavljuje izvješće da do isteka roka 15. ožujka 2021. nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akte koji su bili predmetom savjetovanja: 

- Prijedlog 1. izmjena i dopuna Proračuna Općine Viškovo za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu
- Obrazloženje uz Prijedlog 1. izmjena i dopuna Proračuna Općine Viškovo za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu
- Izvješće o provedenom savjetovanju

- Prijedlog 1. izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Općine Viškovo za razdoblje od 2021. do 2023. godine
- Izvješće o provedenom savjetovanju

3. Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 26. ožujka 2021. godine objavljuje izvješće da do isteka roka 29. ožujka 2021. nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akte koji su bili predmetom savjetovanja: 

Odluka o zaduženju Općine Viškovo za refinanciranje dugoročnih kredita

- Izvješće o provedenom savjetovanju

 

SIJEČANJ

1. Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 27. siječnja 2021. godine objavljuje izvješće da do isteka roka 3. veljače 2021. nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akte koji su bili predmetom savjetovanja: 

Prijedlog Odluke o zborovima građana

- Izvješće o provedenom savjetovanju

Prijedlog Odluke o utvrđivanju naknade za rad članova Općinskog vijeća, članova radnih tijela Općinskog vijeća, članova Vijeća mjesnih odbora i naknadi troškova i nagradi za rad članova Vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina Općine Viškovo

- Izvješće o provedenom savjetovanju

Prijedlog 3. Izmjena i dopuna Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Viškovo

- Izvješće o provedenom savjetovanju

Prijedlog 2. Izmjena i dopunaStatuta Općine Viškovo

- Izvješće o provedenom savjetovanju