Izmjena Plana prijma u službu u Općinu Viškovo za 2022. godinu
  Plan prijma u službu u Općinu Viškovo za 2022. godinu
  Izmjena Plana prijma u službu u Općinu Viškovo za 2021. godinu
  1. Izmjena Plana prijma u službu u Općinu Viškovo za 2021. godinu
  Plan prijma u službu u Općinu Viškovo za 2021. godinu
  Plan prijma u službu u Općinu Viškovo za 2020. godinu
  3. izmjene i dopune Plana prijma u službu u Općinu Viškovo za 2019. godinu
  2. izmjene i dopune Plana prijma u službu u Općinu Viškovo za 2019. godinu
  1. izmjene i dopune Plana prijma u službu u Općinu Viškovo za 2019. godinu
  Plan prijma u službu u Općinu Viškovo za 2019. godinu
  Plan prijma u službu u Općinu Viškovo za 2018. godinu
  Plan prijma u službu u Općinu Viškovo u razdoblju 2017. -2018. godine
  Plan prijma u službu u Općinu Viškovo u razdoblju 2014. - 2016. godine
  Plan prijma u službu u Općinu Viškovo u razdoblju 2013. - 2015. godine