Tablica sklopljenih ugovora od 1.1.2024. - 31.3.2024.