Na temelju članka 26. stavak 2. Zakona o zaptiti potrošača ("Narodne novine" broj 19/22) i članka 34. Statuta Općine Viškovo ("Službene novine Općine Viškovo" broj : 3/18, 2/20, 4/21 i 10/22), Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 10. sjednici održanoj 21. srpnja 2022. godine donijelo je Odluku o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Viškovo
 
 
Na temelju članka 2. stavak 1. Odluke o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Viškovo ("Službene novine Općine Viškovo" broj: 3/18, 8/20, 4/21 i 10/22) Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 14. sjednici održanoj 15. prosinca 2022 godine donijelo je Odluku o imenovanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Viškovo
 
 
Općinska načelnica Sanja Udović osnovala je, u skladu s čl. 25., st. 1. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14.), Savjet za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Viškovo kao savjetodavno tijelo Općinske načelnice. Tijelo javne vlasti, nakon mišljenja savjetodavnog tijela, donosi odluke kojima se uređuje pružanje javnih usluga.
 
Saziv 2019. - 2023.

Sastav Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Viškovo:
Jasna Bićanić
Marinko Pilepić
Marija Perušić

Saziv 2015. - 2019.

Sastav Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Viškovo:
Jasna Bićanić
Marinko Pilepić
Marko Paripović

Zapisnik 1. sjednice Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Viškovo

Zapisnik 2. sjednice Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Viškovo

Zapisnik 3. sjednice Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Viškovo