Poštovane mještanke i mještani,

Službenici općinske uprave, strankama su dostupni na sljedeće načine:

  • pozivom na telefon 051/503-770 i 051/503-777
  • putem elektronske pošte pisarnica@opcina-viskovo.hr.
  • u situacijama koje se ne mogu riješiti telefonom ili e-mailom, poželjno je da se stranke prethodno najave na telefon 051/503-770 i 051/503-777 te dogovore sa službenikom vrijeme dolaska.

__________________________________________________________________________________________________

UREDOVNO VRIJEME  od 1.9. do 31.5.

OPĆINA VIŠKOVO, 1. KAT

Ponedjeljak:   8,30 - 11,00 
Utorak:  13,00 -17,00
Srijeda:   8,30 - 11,00
Četvrtak:   8,30 - 11,00

Petkom se stranke ne primaju.

UREDOVNO VRIJEME PISARNICE OPĆINE VIŠKOVO ZA STRANKE

Ponedjeljkom i srijedom:  8,30 -  11,00 i od 15,00 16,00 
Utorkom: 13,00 - 18,00
Četvrtkom:  8,30 -  11,00
Petkom: 

 8,30 -  11,00

Stranke pozivamo da u što većoj mjeri koriste mogućnost slanja svih zahtjeva, podnesaka i ostalih dokumenata putem pošte ili e-maila pisarnica@opcina-viskovo.hr. Službenici pisarnice dostupni su i putem telefona 051/503-777. Svi zahtjevi dostupni su na web stranici Općine Viškovo http://eumis.opcina-viskovo.hr/SearchRequests.aspx

Ako niste u mogućnosti zahtjev podnijeti na jedan od gore navedenih načina, možete to učiniti osobno u pisarnici u uredovno radno vrijeme. 

UREDOVNO VRIJEME - PRIZEMLJE

VIŠI SAVJETNIK ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

STRUČNI SURADNIK - KOMUNALNI REDAR I POSLOVI UPRAVE GROBLJA

Ponedjeljkom i srijedom:

 8,30 -  11,00 i od 15,00 - 16,00 

Utorkom:  13,00 - 17,00
Četvrtak:   8,30 - 11,00

PROMETNI REDAR

Utorkom:  15,30 - 16,30

__________________________________________________________________________________________________

UREDOVNO VRIJEME OD 1.6. do 31.8. - ljetno radno vrijeme

OPĆINA VIŠKOVO, 1. KAT

Ponedjeljak:   7,30 - 10,30 
Utorak:  13,00 -17,00
Srijeda:   7,30 - 10,30
Četvrtak:   7,30 - 10,30

Petkom se stranke ne primaju.

UREDOVNO VRIJEME PISARNICE OPĆINE VIŠKOVO ZA STRANKE

Ponedjeljkom i srijedom:  7,00 -  10,30 
Utorkom: 13,00 - 17,00
Četvrtkom:  7,00 -  10,30
Petkom: 

 7,00 -  10,30

UREDOVNO VRIJEME - PRIZEMLJE

VIŠI SAVJETNIK ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

STRUČNI SURADNIK - KOMUNALNI REDAR I POSLOVI UPRAVE GROBLJA

Ponedjeljkom, srijedom, četvrtak:

  7,00 -  10,30  

Utorkom:  13,00 - 17,00
   

PROMETNI REDAR

Utorkom:  15,30 - 16,30