Tablica sklopljenih Ugovora od 01.01.2023. do 31.03.2023.