Vijećnici

Kandidacijska lista grupe birača Milana Pavelića

e-mail: mirna.međimorec@opcina-viskovo.hr
   

Kandidacijska lista grupe birača - Ksenija Žauhar

 

   
e-mail: ksenija.zauhar@opcina-viskovo.hr

 

Pretplati se na Vijećnici