Adresa: Marinići 21c, Viškovo
OIB: 51558502355
Tel: 051/498-850 (08.00.-20.00.)
Fax: 051/498-875
e-mail: info@vitanova-dom.com
Web stranice: www.vitanova-dom.com