Vitanova dom za starije i nemoćne

Adresa: Marinići 21c, Viškovo
OIB: 51558502355
Tel: 051/498-850 (08.00.-20.00.)
Fax: 051/498-875
e-mail: info@vitanova-dom.com
Web stranice: www.vitanova-dom.com
   
   
Vitanova dom za starije i nemoćne otvoren je u kolovozu 2007. godine. s namjenom trajnog i privremenog smještaja starijih i nemoćnih osoba.
Osim usluge smještaja pružamo i usluge rehabilitacije nakon operativnih zahvata. Raspolažemo s tri objekta za smještaj pokretnih (hotelski dio), polupokretnih (predstacionar) i nepokretnih korisnika (stacionar) s ukupnim kapacitetom od 128 ležajeva.

U domu je zaposleno kvalificirano osoblje, od medicinskih sestara s licencama Komore medicinskih sestara, zatim njegovateljice s odgovarajućim završenim tečajem, viši fizioterapeuti, psiholog, radni terapeut te kuhinjsko osoblje i ostale pomoćne službe. U sklopu doma se nalaze i zajedničke prostorije, ambulanta, blagavaona, kabinet za fizikalnu terapiju, dnevni boravak za radnu terapiju, bibloteka, velika okućnica.

Boravak korisnika u domu obogaćen je svakodnevnim aktivnostima i sadržajima. Posebna briga vodi se o animaciji i osmišljavanju slobodnog vremena za naše korisnike. Svakodnevno se organiziraju aktivnosti posebno prilagođene potrebama i mogućnostima korisnika, a sve u cilju održavanja mentalnog i fizičkog zdravlja.