Godišnje se u Općini Viškovo rodi oko 205 djece, njih oko 410 se godišnje upisuje u predškolske ustanove i oko 850 u Osnovnu školu Sv. Matej.
 

Općina svojim Programima pomaže djecu, školarce i studente kroz:

  • Naknade građanima za opremu novorođenčeta
  • Subvencioniranje smještaja djece u predškolskim ustanovama
  • Naknade za smještaj djece sa smetnjama u razvoju
  • Pomoć za osnovnoškolsko obrazovanje djece s posebnim potrebama
  • Subvencije produženog boravka u osnovnim školama
  • Stipendiranje učenika i studenata
  • Subvencije za marendu
  • Subvencioniranje javnog prijevoza
  • Prigodne poklon pakete za djecu
  • Nagrade učeniku generacije i odlikašima