Proširenje groblja Viškovo

Radovi na izgradnji prvog dijela III. faze izgradnje groblja su okončani tijekom mjeseca studenog 2014. godine. Predmetna faza sadrži 4 grobna polja, oznake 19-22 s ukupno 2.838,00 m2 površine grobnih mjesta, odnosno u sklopu ove faze izvedena su 204 nova grobna mjesta. Radove je izvela tvrtka Velkom d.o.o. Kalnik, a ugovorna vrijednost radova je 3.270.790,87 kn (bez PDV-a).
Općina Viškovo je započela aktivnosti na proširenju postojećeg groblja na Viškovu. Radi se o 3. fazi koja je projektirana na katastarskim česticama br. 1521/2, 1522/1, 1522/3, 1527/2, k.o. Viškovo, ukupne površine od 5.972,00 m2.

Sastavni dio 3. faze je središnji trg koji je ujedno i odmorište na sjecištu glavnih pješačkih staza, primjereno uređen, ozelenjen i opremljen urbanom opremom prilagođenom potrebama groblja.

Pretplati se na Proširenje groblja Viškovo