Završetak radova na proširenju groblja Viškovo

Radovi na izgradnji prvog dijela III. faze izgradnje groblja su okončani tijekom mjeseca studenog 2014. godine. Predmetna faza sadrži 4 grobna polja, oznake 19-22 s ukupno 2.838,00 m2 površine grobnih mjesta, odnosno u sklopu ove faze izvedena su 204 nova grobna mjesta. Radove je izvela tvrtka Velkom d.o.o. Kalnik, a ugovorna vrijednost radova je 3.270.790,87 kn (bez PDV-a).

Realizacijom navedenog projekta ostvarena je dostatna prostorna potreba za sljedećih nekoliko godina. Tijekom 2015. godine planira se izvršiti hortikulturno uređenje novoizgrađenog dijela groblja te izraditi projektnu dokumentaciju za sljedeću fazu proširenja.