Natječaj za davanje u zakup istočnog pročelja zgrade Doma Marinici.pdf
Natječaj za prodaju k.č. 3109/2.pdf
Javni natječaj za čišćenje groblja Viškovo.pdf
Natjecaj za prodaju zemljišta k.č.339/7 k.o.Blazici.pdf
Natječaj o mjerama i kriterijima za ostvarivanje prava na sufinanciranje mjera ruralnog razvoja od strane PGŽ za provedbu Programa ruralnog razvoja u 2012. godini
Natječaj za prodaju zemljišta k.č. 532/412 k.o. Blažići
Natječaj za financiranje javnih potreba Općine Viškovo za 2013.
Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima za nastavnu godinu 2012/2013.
Natječaj za davanje u zakup javnih površina za prigodnu prodaju božićnih jelki