Srpska nacionalna manjina (1)

20.06.2023
Predsjednik Vijeća:             Goran Janković
   
Potpredsjednik: Mile Blanuša
   
Sjedište: Saršoni 19, Viškovo
   
Članovi: Goran Janković
  Mile Blanuša
  Momčilo Bojić
  Rade Rujak
  Đuro Vukelić
  Dušan Dmitrović
  Miloš Bijelić
  Soka Rujak
  Milka Šćerbe
  Neđa Radulović
26.06.2019
Predsjednik Vijeća:             Goran Janković
   
Podpredsjednik: Mile Blanuša
   
Sjedište: Saršoni 19, Viškovo
   
Članovi: Goran Jankoviuć
  Mile Blanuša
  Dušan Dmitrović
  Momčilo Bojić
  Milka Šćerbe
  Neđa Radulović
  Miodrag Stojaković
  Đuro Vukelić
  Boško Pepić
  Soka Rujak

 

Statut vijeća srpske nacionalne manjine
Poslovnik o radnu VSNM

Odluka o prihvaćanju financijskog plana za 2022. godinu

ZAPISNICI SA SJEDNICA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE

Zapisnik s konstituirajuće sjednice   
   
Zapisnik 1. sjednice  
Zapisnik 2. sjednice  
Zapisnik 3. sjednice  
Zapisnik o raspuštanju Vijeća
Pretplati se na Srpska nacionalna manjina (1)