Prostorno planiranje

14.05.2024

Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo, na temeljem članka 98. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23), stavlja na javni uvid prijedlog II. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja javnog parkirališta Milihovo – DPU 17.

1. SAŽETAK ZA JAVNOST

2. ODREDBE ZA PROVEDBU

3.    GRAFIČKI DIO PLANA - kartografski prilozi u mjerilu 1:1.000: 

4.     OBRAZLOŽENJE 

Javna rasprava o prijedlogu II. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja javnog parkirališta Milihovo – DPU 17 (u daljnjem tekstu: prijedlog Plana) provest će se u razdoblju od 14. do 22. svibnja 2024. godine.

Javni uvid u prijedlog Plana, za vrijeme trajanja javne rasprave, može se izvršiti u prostorijama Općine Viškovo, Vozišće 3, 51216 Viškovo, od ponedjeljka do četvrtka od 8:30 do 10:00 sati, te na mrežnoj stranici Općine Viškovo. 

Javno izlaganje o prijedlogu Plana održat će se 16. svibnja 2024. godine u Domu hrvatskih branitelja, Vozišće 3, 51216 Viškovo, u 14:00 sati.

Pozivaju se zainteresirane osobe za sudjelovanje u javnoj raspravi o prijedlogu Plana. Sudionici sudjeluju u javnoj raspravi na način da imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog Plana, postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje, daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja, upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe.

Pisani prijedlozi i primjedbe na prijedlog Plana upućuju se do 22. svibnja 2024. godine na adresu Općine Viškovo, Vozišće 3, 51216 Viškovo, ili  e-poštom: pisarnica@opcina-viskovo.hr.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

25.03.2024

Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 26. sjednici održanoj 14. ožujka 2024. godine, donijelo je Odluku o stavljanju izvan snage Odluke o izradi I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Viškovo N1-1 (UPU-1).

Predmetna odluka objavljena je u „Službenim novinama Općine Viškovo“ broj: 6/24 od 14. ožujka 2024. godine, a stupila je na snagu osmog dana od dana objave, odnosno 22. ožujka 2024. godine.

Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o izradi („Službene novine Općine Viškovo“ broj: 6/24)

Općinsko vijeće Općine Viškovo, na sjednici održanoj 30. lipnja 2016. godine donijelo je Odluku o donošenju Urbanističkog plana uređenja osnovne škole Marinići i djela naselja Blažići (Službene novine Općine Viškovo br. 5/16) te na sjednici održanoj 21. prosinca 2016. godine Odluku o ispravku Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja osnovne škole Marinići i dijela naselja Blažići (Službene novine Općine Viškovo br. 12/16)

Općinsko vijeće Općine Viškovo na 24. sjednici održanoj 10. studenog 2011. godine donjelo je Odluku o Izmjeni i dopuni Detaljnog plana uređenja Ark-Mihelić /DPU 18/.

Javna rasprava održana je u trajanju od 16. siječnja do 31. siječnja 2012. godine.
Javno izlaganje za DPU Ferenčić održano je dana 24. siječnja 2012. godine u prostoru Doma hrvatskih branitelja u Viškovu.
 
DPU FERENČIĆ - detaljna namjena površina.pdf
Javno izlaganje za DPU Groblja Viškovo /G-1/ održano je dana  22.03.2011. godine u prostoru Doma hrvatskih branitelja u Viškovu.
Površina obuhvata: 3,5 ha
 
DPU Groblje Viškovo (G-1) - namjena površine.pdf
Ponovljena javna rasprava održana je u trajanju od 30. svibnja do 13. lipnja 2011. godine.
Javno izlaganje za DPU Groblje G-2 održano je dana 07. lipnja 2011. godine u prostoru Doma hrvatskih branitelja u Viškovu. 
Površina obuhvata: 3.16 ha
 
DPU GROBLJE G-2 - detaljna namjena površina.pdf
Ponovljena javna rasprava održana je u trajanju od 30. svibnja do 13. lipnja 2011. godine.
Javno izlaganje za DPU Juraši održano je dana 07. lipnja 2011. godine u prostoru Doma hrvatskih branitelja u Viškovu. 
Površina obuhvata: 2.94 ha
 
DPU JURAŠI - detaljna namjena površina.pdf
Ponovljena javna rasprava održana je u trajanju od 30. svibnja do 13. lipnja 2011. godine.
Javno izlaganje za DPU Vozišće održano je dana 07. lipnja 2011. godine u prostoru Doma hrvatskih branitelja u Viškovu. 
Površina obuhvata: 2.22 ha
 
DPU VOZIŠĆE - detaljna namjena površina.pdf
Pretplati se na Prostorno planiranje