Prostorno planiranje

Općinsko vijeće Općine Viškovo, na sjednici održanoj 30. lipnja 2016. godine donijelo je Odluku o donošenju Urbanističkog plana uređenja osnovne škole Marinići i djela naselja Blažići (Službene novine Općine Viškovo br. 5/16) te na sjednici održanoj 21. prosinca 2016. godine Odluku o ispravku Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja osnovne škole Marinići i dijela naselja Blažići (Službene novine Općine Viškovo br. 12/16)

Općinsko vijeće Općine Viškovo na 24. sjednici održanoj 10. studenog 2011. godine donjelo je Odluku o Izmjeni i dopuni Detaljnog plana uređenja Ark-Mihelić /DPU 18/.

Javna rasprava održana je u trajanju od 16. siječnja do 31. siječnja 2012. godine.
Javno izlaganje za DPU Ferenčić održano je dana 24. siječnja 2012. godine u prostoru Doma hrvatskih branitelja u Viškovu.
 
DPU FERENČIĆ - detaljna namjena površina.pdf
Javno izlaganje za DPU Groblja Viškovo /G-1/ održano je dana  22.03.2011. godine u prostoru Doma hrvatskih branitelja u Viškovu.
Površina obuhvata: 3,5 ha
 
DPU Groblje Viškovo (G-1) - namjena površine.pdf
Ponovljena javna rasprava održana je u trajanju od 30. svibnja do 13. lipnja 2011. godine.
Javno izlaganje za DPU Groblje G-2 održano je dana 07. lipnja 2011. godine u prostoru Doma hrvatskih branitelja u Viškovu. 
Površina obuhvata: 3.16 ha
 
DPU GROBLJE G-2 - detaljna namjena površina.pdf
Ponovljena javna rasprava održana je u trajanju od 30. svibnja do 13. lipnja 2011. godine.
Javno izlaganje za DPU Juraši održano je dana 07. lipnja 2011. godine u prostoru Doma hrvatskih branitelja u Viškovu. 
Površina obuhvata: 2.94 ha
 
DPU JURAŠI - detaljna namjena površina.pdf
Ponovljena javna rasprava održana je u trajanju od 30. svibnja do 13. lipnja 2011. godine.
Javno izlaganje za DPU Vozišće održano je dana 07. lipnja 2011. godine u prostoru Doma hrvatskih branitelja u Viškovu. 
Površina obuhvata: 2.22 ha
 
DPU VOZIŠĆE - detaljna namjena površina.pdf
Pretplati se na Prostorno planiranje