Obavijest o donošenju Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o izradi I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Viškovo N1-1 (UPU-1)

Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 26. sjednici održanoj 14. ožujka 2024. godine, donijelo je Odluku o stavljanju izvan snage Odluke o izradi I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Viškovo N1-1 (UPU-1).

Predmetna odluka objavljena je u „Službenim novinama Općine Viškovo“ broj: 6/24 od 14. ožujka 2024. godine, a stupila je na snagu osmog dana od dana objave, odnosno 22. ožujka 2024. godine.

Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o izradi („Službene novine Općine Viškovo“ broj: 6/24)