O nama

Adresa: Vozišće 3, 51216 Viškovo
Telefon: + + 385 51 503 770
Fax: + + 385 51 257 521
Web: www.opcina-viskovo.hr
E-mail: pisarnica@opcina-viskovo.hr
IBAN:      HR3724120091849500005
OIB: 28350474809
                                                        
Razvoj Općine

Područje današnje Općine Viškovo sastoji se od Smokvarije i Halubja. Smokvarija je područje od Furićeva prema Kvarnerskom zaljevu, okrenuto „od bure“. Nagnuto je moru i suncu, pa i sam naziv dolazi od činjenice da smokve kao tipično mediteranska sorta na području Smokvarije rode obilnije i ranije nego na Halubju. Tradicionalno se stanovnice tog područja nazivaju Smokvarice, a stanovnici Smokvari, koji su bili industrijski radnici i težaci. Halubje je kraj pastirske tradicije, o čemu svjedoči sam naziv koji potječe od riječi „halupa“ što znači pastirska koliba. U srednjem vijeku cijelo je područje Općine pripadalo Kastavskoj komuni. Razvoj kraja povezan je s izgradnjom ceste koja je od davnine otvarala put prema Italiji, Austriji i ostalim europskim državama. Upravo ta prometnica ubraja se među najstarije prometnice u Kastavštini, spominje se još u 16. stoljeću, kada je to bio jedini put između Rijeke, Trsta, Ljubljane pa sve do Graca i Beča.

Općina Viškovo osnovana je 15. travnja 1993. godine. Jedna je od jedinica lokalne samouprave Primorsko-goranske županije, koje su iz bivše Općine Rijeka osnovane dvije godine nakon proglašenja samostalne Republike Hrvatske.

Prilikom osnivanja Općine područje broji 6 918 stanovnika, da bi 2011. godine taj broj porastao na 14 445 stanovnika. Općina Viškovo je poslije Rijeke druga najnaseljenija jedinica lokalne samouprave u Primorsko-goranskoj županiji.
Nekoliko je većih naselja u Općini. Naselje Marinići, četvrto je po površini, s najvećim brojem stanovnika, slijede: Viškovo, Marčelji, Saršoni, Mladenići, Sroki i Kosi.

 
Naselja na području Općine Viškovo
 
Video- Viškovo iz zraka
 

 

Općina Viškovo smještena je sjeverozapadno od Rijeke, 7,5 km od centra grada na svega 20-ak kvadratnih kilometara i predstavlja jedno od najpropulzivnijih područja, ne samo unutar Primorsko-goranske županije, već i na razini države.

Sa državnim cestama Općina Viškovo je spojena preko glavnog čvora Škurinje te preko novootvorenog čvora Rujevica (Rijeĉka obilaznica) koji olakšava tranzit i pristup samoj Općini. Kroz Općinu prolazi ukupno 5 županijskih i 4 lokalne ceste. 

Općina Viškovo nalazi se vrlo blizu granice sa Slovenijom (granični prijelaz Rupa) te je tako lako i brzo dostupna Slovencima i Talijanima. Sa svojim susjednim općinama (Kastav, Klana i Jelenje), općina Viškovo obilježava svojevrstan prsten oko grada Rijeke koji se djelomično oslanja i na Opatiju kao jako turističko središte.
 

Pretplati se na O nama