Odluke

29.07.2022

Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine”, broj 80/13., 153/13., 78/15., 12/18., 118/18.), članka 29. stavka 1. i 2. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (“Narodne novine”, broj 3/17.)  i članka 49. Statuta Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“, broj: 3/18., 2/20., 4/21., 10/22.), Općinska načelnica Općine Viškovo dana 22. srpnja 2022. godine, donijela je:

Odluku o pokretanju postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja groblja Ćikovina

Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine”, broj 80/13., 153/13. i 78/15.) i članka 51. Statuta Općine Viškovo („Službene novine PGŽ“, broj 25/09., 6/13., 15/13., 33/13., 14/14. i „Službene novine Općine Viškovo“, broj: 3/14.), Općinska načelnica Općine Viškovo dana 06. lipnja 2017. godine, donijela je:
 

Procedura stjecanja, upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Viškovo

Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti

Općinski porezi Općine Viškovo

ODLUKA O OPĆINSKIM POREZIMA OPĆINE VIŠKOVO

ODLUKA O 1. IZMJENAMA ODLUKE O OPĆINSKIM POREZIMA OPĆINE VIŠKOVO

ODLUKA O 2. IZMJENAMA ODLUKE O OPĆINSKIM POREZIMA OPĆINE VIŠKOVO

Procedura naplate prihoda Općine Viškovo

PROCEDURA NAPLATE PRIHODA OPĆINE VIŠKOVO. pdf

 

Procedura zaprimanja, provjere i pravovremenog plaćanja računa

PROCEDURA ZAPRIMANJA, PROVJERE I PRAVOVREMENOG PLAĆANJA RAČUNA. pdf

 

Procedura stvaranja ugovornih obveza Općine Viškovo

PROCEDURA STVARANJA UGOVORNIH OBVEZA OPĆINE VIŠKOVO.pdf

 

Procedura izdavanja i obračunavanja putnih naloga

PROCEDURA IZDAVANJA I OBRAČUNAVANJA PUTNIH NALOGA. pdf

 

Procedura blagajničkog poslovanja Općine Viškovo

PROCEDURA BLAGAJNIČKOG POSLOVANJA OPĆINE VIŠKOVO.pdf

 

Odluka o komunalnom doprinosu

ODLUKA O KOMUNALNOM DOPRINOSU.pdf

 

Odluka o IV. Izmjenama i dopunama odluke o komunalnoj naknadi

ODLUKA O IV. IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI.pdf

 

Odluka o vrijednosti boda "B" za izračun komunalne naknade

ODLUKA O VRIJEDNOST BODA "B" ZA IZRAČUN KOMUNALNE NAKNADE.pdf

Odluka o Detaljnom planu uređenja Groblje (G-1)

ODLUKA DPU GROBLJE G-1.pdf

 

Odluka o donošenju I. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Viškovo

ODLUKA 1. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA.pdf

 

Pretplati se na Odluke