Odluke o pokretanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš

Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine”, broj 80/13., 153/13. i 78/15.) i članka 51. Statuta Općine Viškovo („Službene novine PGŽ“, broj 25/09., 6/13., 15/13., 33/13., 14/14. i „Službene novine Općine Viškovo“, broj: 3/14.), Općinska načelnica Općine Viškovo dana 06. lipnja 2017. godine, donijela je:
 
Odluka o pokretanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš UPU sportsko-rekreacijske zone i djela naselja u Ronjgima
 
Odluka o pokretanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš II. izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Viškovo
 
Odluka o pokretanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš I. izmjene i dopune UPU RZ Marišćina K-2
 
Odluka o pokretanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Strateškog razvojnog programa Općine Viškovo 2015.-2020.