ODLUKE I PROCEDURE

Procedura stjecanja, upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Viškovo

Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti

Općinski porezi Općine Viškovo

ODLUKA O OPĆINSKIM POREZIMA OPĆINE VIŠKOVO

ODLUKA O 1. IZMJENAMA ODLUKE O OPĆINSKIM POREZIMA OPĆINE VIŠKOVO

ODLUKA O 2. IZMJENAMA ODLUKE O OPĆINSKIM POREZIMA OPĆINE VIŠKOVO

Procedura naplate prihoda Općine Viškovo

PROCEDURA NAPLATE PRIHODA OPĆINE VIŠKOVO. pdf

 

Procedura zaprimanja, provjere i pravovremenog plaćanja računa

PROCEDURA ZAPRIMANJA, PROVJERE I PRAVOVREMENOG PLAĆANJA RAČUNA. pdf

 

Procedura stvaranja ugovornih obveza Općine Viškovo

PROCEDURA STVARANJA UGOVORNIH OBVEZA OPĆINE VIŠKOVO.pdf

 

Procedura izdavanja i obračunavanja putnih naloga

PROCEDURA IZDAVANJA I OBRAČUNAVANJA PUTNIH NALOGA. pdf

 

Procedura blagajničkog poslovanja Općine Viškovo

PROCEDURA BLAGAJNIČKOG POSLOVANJA OPĆINE VIŠKOVO.pdf

 

Odluka o komunalnom doprinosu

ODLUKA O KOMUNALNOM DOPRINOSU.pdf

 

Odluka o IV. Izmjenama i dopunama odluke o komunalnoj naknadi

ODLUKA O IV. IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI.pdf

 

Odluka o vrijednosti boda "B" za izračun komunalne naknade

ODLUKA O VRIJEDNOST BODA "B" ZA IZRAČUN KOMUNALNE NAKNADE.pdf

Odluka o Detaljnom planu uređenja Groblje (G-1)

ODLUKA DPU GROBLJE G-1.pdf

 

Odluka o donošenju I. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Viškovo

ODLUKA 1. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA.pdf