DPU ARK MIHELIĆ - izmjena i dopuna /DPU 18/

Općinsko vijeće Općine Viškovo na 24. sjednici održanoj 10. studenog 2011. godine donjelo je Odluku o Izmjeni i dopuni Detaljnog plana uređenja Ark-Mihelić /DPU 18/.

Općinsko vijeće Općine Viškovo na 11. sjednici održanoj 16. listopada 2014. godine donjelo je Odluku o II. Izmjeni i dopuni Detaljnog plana uređenja Ark-Mihelić /DPU 18/.
 

 
DPU ARK MIHELIĆ - detaljna namjena površina.pdf
DPU ARK MIHELIĆ - tekstualni dio.pdf