DPU FERENČIĆ /DPU 24/

Javna rasprava održana je u trajanju od 16. siječnja do 31. siječnja 2012. godine.
Javno izlaganje za DPU Ferenčić održano je dana 24. siječnja 2012. godine u prostoru Doma hrvatskih branitelja u Viškovu.
 
DPU FERENČIĆ - detaljna namjena površina.pdf
DPU FERENČIĆ - tekstualni dio.pdf

Općinsko vijeće Općine Viškovo na 36. sjednici održanoj 11. listopada 2012. godine donjelo je Odluku o Detaljnom planu uređenja Ferenčić /DPU 24/.