DPU GROBLJA VIŠKOVO (G-1)

Javno izlaganje za DPU Groblja Viškovo /G-1/ održano je dana  22.03.2011. godine u prostoru Doma hrvatskih branitelja u Viškovu.
Površina obuhvata: 3,5 ha
 
DPU Groblje Viškovo (G-1) - namjena površine.pdf
DPU Groblje Viškovo (G-1) - tekstualni dio.pdf

Općinsko vijeće Općine Viškovo na 28. sjednici održanoj 09. veljače 2012. godine donjelo je Odluku o Detaljnom planu uređenja Groblje (G-1).