Proširenje groblja Viškovo - III. Faza

Općina Viškovo je započela aktivnosti na proširenju postojećeg groblja na Viškovu. Radi se o 3. fazi koja je projektirana na katastarskim česticama br. 1521/2, 1522/1, 1522/3, 1527/2, k.o. Viškovo, ukupne površine od 5.972,00 m2.

Sastavni dio 3. faze je središnji trg koji je ujedno i odmorište na sjecištu glavnih pješačkih staza, primjereno uređen, ozelenjen i opremljen urbanom opremom prilagođenom potrebama groblja.

Predmetna faza sadrži 4 grobna polja, oznake 19-22 sa ukupno 2.838,00 m2 površine grobnih mjesta. Izvođač radova je tvrtka Velkom d.o.o. Kalnik, ugovorna vrijednost radova je 3.270.790,87 kn (bez PDV-a), a rok izvedbe je 180 kalendarskih dana.

   
Više:  Detaljna namjena površina.pdf