Zatvorena javna savjetovanja - 2018. godina

Prosinac

1. Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 15. studenog 2018. godine, objavljuje izvješće da je do isteka roka 17. prosinca 2018. nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akte koji su bili predmetom savjetovanja.;

-Prijedlog Proračuna Općine Viškovo za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu; Obrazloženje uz prijedlog Proračuna Općine Viškovo za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

-Prijedlog Plana razvojnih programa Općine Viškovo za razdoblje 2019. - 2021. godine

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

-Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2019. godinu

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

2. Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 16. studenog 2018. godine, objavljuje izvješće da je do isteka roka 17. prosinca 2018. nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akte koji su bili predmetom savjetovanja.;

- Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

-Prijedlog programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2019. godinu 

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

- Prijedlog programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada za 2019. godinu

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

- Prijedlog programa građenja komunalne infrastrukture

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

- Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

-Prijedlog programa javnih potreba iz ostalih društvenih područja Općine Viškovo za 2019. godinu

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

- Prijedlog programa javnih potreba u kulturi i religiji Općine Viškovo u 2019. godini

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

Prijedlog programa javnih potreba u području sporta Općine Viškovo za 2019. godinu

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

3. Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 6. prosinca 2018. godine, objavljuje izvješće da je do isteka roka 17. prosinca 2018. nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akte koji su bili predmetom savjetovanja.;

- Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje na području Općine Viškovo za 2

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

- Analiza stanja  sustava civilne zaštite na području Općine Viškovo za 2018. godinu

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

4. Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 7. prosinca 2018. godine, objavljuje izvješće da je do isteka roka 17. prosinca 2018. nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akte koji su bili predmetom savjetovanja.;

- Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Općine Viškovo za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu; Obrazloženje uz Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Općine Viškovo za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

- Prijedlog II. izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Općine Viškovo za razdoblje od 2018. do 2020. godine

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

- Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2018

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

-Prijedlog II. izmjene i dopune Programa godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2018.

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

- Prijedlog Odluke o III. izmjeni i dopuni Odluke o davanju suglasnosti za provođenje postupaka javne nabave u 2018. godini

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

-Prijedlog Odluke o 13. izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

Studeni

Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 19. listopad 2018. godine, objavljuje izvješće da je do isteka roka 19. studeni 2018. zaprimljeno ukupno pet mišljenja ili primjedbi na akte koji su bili predmetom savjetovanja;

Odluka o komunalnoj naknadi

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

Odluka o vrijednosti boda "B" komunalne naknade

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

Listopad

Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 14. rujna 2018. godine, objavljuje izvješće da do isteka roka 15. listopada 2018. nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akte koji su bili predmetom savjetovanja;

Odluka o 12. izmjeni  i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM JAVNOM SAVJETOVANJU

Rujan

Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 10. kolovoza 2018. godine, objavljuje izvješće da do isteka roka 10. rujna 2018. nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akte koji su bili predmetom savjetovanja.

Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Viškovo za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinuObrazloženje uz Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Viškovo za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinuObrazac za Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Viškovo za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM JAVNOM SAVJETOVANJU

Prijedlog Plana razvojnih programa Općine Viškovo za razdoblje od 2018. do 2020. godineObrazac Prijedlog Plana razvojnih programa Općine Viškovo za razdoblje od 2018. do 2020. godine

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM JAVNOM SAVJETOVANJU

Prijedlog I. Izmjena i dopuna programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2018Obrazac za Prijedlog I. Izmjena i dopuna programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM JAVNOM SAVJETOVANJU

Prijedlog Odluke o II. izmjena i dopunama Odluke o davanju suglasnosti za provođenje postupaka javne nabave u 2018.Obrazac za Prijedlog Odluke o II. izmjena i dopunama Odluke o davanju suglasnosti za provođenje postupaka javne nabave u 2018.

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM JAVNOM SAVJETOVANJU

Prijedlog I. Izmjene Programa godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinuObrazac za Prijedlog I. Izmjena i dopuna programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM JAVNOM SAVJETOVANJU

Prijedlog I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi i religiji Općine Viškovo u 2018. godiniObrazac Prijedlog I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi i religiji Općine Viškovo u 2018. godini

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM JAVNOM SAVJETOVANJU

Prijedlog I. izmjene i dopune Programa javnih potreba iz ostalih društvenih područja Općine Viškovo za 2018. godinuObrazac Prijedlog I. izmjene i dopune Programa javnih potreba iz ostalih društvenih područja Općine Viškovo za 2018. godinu

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM JAVNOM SAVJETOVANJU

Srpanj

Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 30. svibnja 2018. godine, objavljuje izvješće da do isteka roka 2. srpnja 2018. nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akte koji su bili predmetom savjetovanja.

Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama

Izvješće o provedenom javnom savjetovanju

Lipanj

Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću objavljuje izvješće da do isteka roka 18. lipnja 2018. nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akte koji su bili predmetom savjetovanja.

Prijedlog Odluke o sufinanciranju posebnog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u zdravstvenim ustanovama koje provode posebni program predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu s teškoćama u razvoju

 
Izvješće o provedenom javnom savjetovanju  
   
   

Prijedlog Odluke o sufinanciranju redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Općini Viškovo

 
Izvješće o provedeno javnom savjetovanju

 

Travanj

Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 21. ožujka 2018.,  objavljuje izvješće da do isteka roka 20. travnja 2018. godine nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akte koji su bili predmetom savjetovanja.

Prijedlog Odluke o nagrađivanju najboljih sportašica i sportaša Općine Viškovo

- Izvješće o savjetovanju s javnošću

 

-Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Viškovo za 2017. - 2022.

-Izvješće o savjetovanju s javnošću

 

Ožujak

Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 27. veljače 2018.,  objavljuje izvješće da  do isteka roka 7. ožujka 2018. godine u 10.00 sati nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akte koji su bili predmetom savjetovanja.

- Prijedlog Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Viškovo

- Izvješće o savjetovanju s javnošću

 

Siječanj

Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo nakon provedenog javnog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću od 24. siječnja 2018.,  objavljuje izvješće da  do isteka roka 31. siječnja 2018. godine u 10.00 sati nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akte koji su bili predmetom javnog savjetovanja.

Prijedlog Statuta Općine Viškovo
Prijedlog Odluke o 2. izmjenama i dopunama Odluke o nagrađivanju najboljih sportašica i sportaša Općine Viškovo,  Odluka o 1. izmjenama i dopunama Odluke o nagrađivanju najboljih sportašica i sportaša Općine Viškovo,  Odluka o nagrađivanju najboljih sportašica i sportaša Općine Viškovo
Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom na području Općine Viškovo
Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom, osim odvojenog sakupljanja komunalnog otpada putem reciklažnih dvorišta na području općine Viškovo
Prijedlog odluke o dodjeli obavljanja usluge odvojenog sakupljanja komunalnog otpada i zelenog otpada putem reciklažnog dvorišta Viškovo i mobilnog reciklažnog dvorišta kao usluge povezane s javnom uslugom prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Viškovo
Prijedlog odluke o mjerama za spriječavanje nepropisnog odbacivanja otpada, mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području općine Viškovo