Zatvorena savjetovanja s javnošću - 2024. godina

LIPANJ

Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15., 69/22) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 15. studenog 2023. godine objavljuje izvješće da do isteka roka 15. prosinca 2023. godine nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akt koji je bio predmet savjetovanja:

Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Općine Viškovo u 2024. godini

Izvješće o provedenom savjetovanju