Plan savjetovanja s javnošću u 2024. godini

Na temelju članka 49. Statuta Općine Viškovo ("Službene novine Općine Viškovo" broj: 3/18., 2/20., 4/21., 10/22 i 9/23), a u svezi članka 11. stavka 5. i 6. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj: 25/13., 85/15., i 69/22) Općinska načelnica dana 2. siječnja 2024. godine donosi:

Plan savjetovanja s javnošću u 2024. godini 

1. izmjene i dopune Plana savjetovanja s javnošću u 2024. godini

2. izmjene i dopune Plana savjetovanja s javnošću u 2024. godini