Zatvorena javna savjetovanja - 2020. godina

PROSINAC

Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 5. studenog 2020. godine objavljuje izvješće da je do isteka roka 5. prosinca 2020. godine  pristigao niti jedan prijedlog  na akt koji je bio predmet savjetovanja: 

Prijedlog Procjene rizika od velikih nesreća

Obrazloženje uz procjenu rizika od velikih nesreća

- Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 16. studenog 2020. godine objavljuje izvješće da do isteka roka 1. prosinca 2020. godine nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akt koji je bio predmet savjetovanja: 

Proračun Općine Viškovo za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu

Obrazloženje Proračuna Općine Viškovo za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2021. godinu. 

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

Plan razvojnih programa za razdoblje od od 2021. do 2023. godine

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2021. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju

Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 19. studenog 2020. godine objavljuje izvješće da do isteka roka 1. prosinca 2020. godine nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akt koji je bio predmet savjetovanja: 

Odluka o obvezi plaćanja namjenske naknade za 2021. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2021. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo u 2021. godini

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

Program korištenja sredstava od ozakonjenja za 2021. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

Prijedlog Programa javnih potreba iz ostalih društvenih područja Općine Viškovo za 2021. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

Prijedlog Program javnih potreba u kulturi Općine Viškovo za 2021. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

Prijedlog Programa javnih potreba u području sporta Općine Viškovo za 2021. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 20. studenog 2020. godine objavljuje izvješće da do isteka roka 1. prosinca 2020. godine nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akt koji je bio predmet savjetovanja: 

Godišnji plan razvoja civilne zaštite za 2021. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 27. studenog 2020. godine objavljuje izvješće da do isteka roka 1. prosinca 2020. godine nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akt koji je bio predmet savjetovanja: 

Prijedlog 2. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Viškovo za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu

Obrazloženje uz prijedlog 2. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Viškovo za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

Prijedlog Odluke o 2. izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2020. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

Prijedlog  2. izmjena i dopuna  Plana razvojnih programa Općine Viškovo za razdoblje od 2020. do 2022. godine

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

Prijedlog 2. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2020.

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

Prijedlog 2. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo u 2020. godini 

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2020. godinu 

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

Prijedlog Programa poticanja razvoja gospodarstva i smanjenja nezaposlenosti

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

STUDENI

Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 12. studednog 2020. godine objavljuje izvješće da do isteka roka 15. studenog 2020. nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akt koji je bio predmet savjetovanja: 

Odluka o 1. izmjeni i dopuni Odluke o pravu na jednokratnu novčanu pomoć starijim osobama

Izvješće o provedenom savjetovanju

Prijedlog Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Viškovo za 2021. godinu 

Izvješće o provedenom savjetovanju

KOLOVOZ

Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 9. srpnja 2020. godine objavljuje izvješće da do isteka roka 9. kolovoza 2020. nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akt koji je bio predmet savjetovanja: 

Odluka o pravu na jednokratnu godišnju novčanu pomoć starijim osobama

Izvješće o provedenom savjetovanju

SRPANJ

Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 10. srpnja 2020. godine objavljuje izvješće da do isteka roka 15. srpnja 2020. nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akte koji su bili predmetom savjetovanja: 

1. Izmjena Odluke o davanju suglasnosti na postupke nabave

Izvješće o provedenom savjetovanju

1. Izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo u 2020. godini

Izvješće o provedenom savjetovanju

1. Izmjene i dopune - program kultura 2020. 

Izvješće o provedenom savjetovanju

1. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2020. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju

Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa za razdoblje od 2020. do 2022. godine

Izvješće o provedenom savjetovanju

Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Viškovo za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu

Obrazloženje uz prijedlog 1. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Viškovo za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju

Prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za 2020. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju

LIPANJ

Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 22. svibnja 2020. godine objavljuje izvješće da do isteka roka 22. lipnja 2020. nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akte koji su bili predmetom savjetovanja: 

Odluka o 2. Izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Viškovo

Izvješće o provedenom savjetovanju

Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 30. travnja 2020. godine objavljuje izvješće da do isteka roka 30. svibnja 2020. nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akte koji su bili predmetom savjetovanja: 

Odluka o sufinanciranju nabave radnih bilježnica za učenike osnovnih škola

Izvješće o provedenom savjetovanju

Odluka o 4. Izmjeni i dopuni Plana mreže dječjih vrtića na području Općine Viškovo 

Izvješće o provedenom savjetovanju

SVIBANJ

Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 10. travnja 2020. godine objavljuje izvješće da do isteka roka 10. svibnja 2020. nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akte koji su bili predmetom savjetovanja: 

Odluka o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada na području Općine Viškovo za 2020. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju

Odluka o II. Izmjenama i dopunama Odluke o sufinanciranju redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Općini Viškovo

Izvješće o provedenom savjetovanju

Odluka o II. Izmjenama i dopunama Odluka o sufinanciranju posebnog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u ustanovama koje

Izvješće o provedenom savjetovanju

Odluka o I. Izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu sufinanciranja djelatnosti dadilja

Izvješće o provedenom savjetovanju

Odluka o II. Izmjenama i dopunama Odluke o posebnim oblicima pomoći

Izvješće o provedenom savjetovanju

Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 7. travnja 2020. godine objavljuje izvješće da do isteka roka 7. svibnja 2020. nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akte koji su bili predmetom savjetovanja: 

Akcijski plan za poboljšanje kvalitete zraka s obzirom na sumporovodik (H2S)

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

TRAVANJ

Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 10. travnja 2020. godine objavljuje izvješće da do isteka roka 16. travnja 2020. nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akte koji su bili predmetom savjetovanja: 

Odluke o mjerama pomoći gospodarstvenicima radi ekonomskih posljedica izazvanih epidemijom virusa COVID – 19

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

OŽUJAK

Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 18. veljače 2020. godine objavljuje izvješće da do isteka roka 19. ožujka 2020. nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akte koji su bili predmetom savjetovanja: 

Prijedlog Odluke o 5. Izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

SIJEČANJ

Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 14. siječnja 2020. godine objavljuje izvješće da do isteka roka 13. veljače 2020. nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akte koji su bili predmetom savjetovanja: 

Odluka o 1. Izmjenama i dopunama Statuta Općine Viškovo

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

Odluka o 1. izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Viškovo

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

Odluka o 1. Izmjenama i dopunama Odluke o izboru članova Vijeća mjesnog odbora

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

Odluka o protokolu polaganja vijenaca, cvijeća i paljenju svijeća na groblju Viškovo

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o mjestima i prigodama za isticanje zastave

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću