Zatvorena savjetovanja s javnošću - 2023. godina

PROSINAC

1. Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15., 69/22) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 15. studenog 2023. godine objavljuje izvješće da do isteka roka 15. prosinca 2023. godine nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akt koji je bio predmet savjetovanja:

Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina

Izvješće o provedenom savjetovanju

2. Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15., 69/22) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 15. studenog 2023. godine objavljuje izvješće da do isteka roka 13. prosinca 2023. godine nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akte koji su bili predmetom savjetovanja:

Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi

Izvješće o provedenom savjetovanju

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o javnim priznanjima Općine Viškovo

Izvješće o provedenom savjetovanju

3. Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15., 69/22) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 14. studenog 2023. godine objavljuje izvješće da do isteka roka 13. prosinca 2023. godine nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akte koji su bili predmetom savjetovanja:

Prijedlog Odluke o prihvaćanju Programa za mlade Općine Viškovo 2024. – 2026. 

Lokalni program za mlade Općine Viškovo 2024.-2026.

Izvješće o provedenom savjetovanju

4. Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15., 69/22) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 9. studenog 2023. godine objavljuje izvješće da do isteka roka 9. prosinca 2023. godine nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akte koji su bili predmetom savjetovanja:

Prijedlog Odluke o porezima Općine Viškovo

Izvješće o provedenom savjetovanju

Prijedlog Odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Općine Viškovo

Izvješće o provedenom savjetovanju

Prijedlog Odluke o korištenju sredstava za financiranje javnih potreba u sportu Općine Viškovo za 2024. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju

Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima

Izvješće o provedenom savjetovanju

Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu

Izvješće o provedenom savjetovanju

 

STUDENI

Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15., 69/22) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 17. listopada 2023. godine objavljuje izvješće da do isteka roka 17. studenog 2023. godine nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akte koji su bili predmetom savjetovanja:

Godišnji plan razvoja sustava CZ za 2024. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 

Izvješće o provedenom savjetovanju

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i postupcima za financiranje programa klubova i sportskih udruga Općine Viškovo  

Izvješće o provedenom savjetovanju

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava CZ za period 2024.-2027.  

Izvješće o provedenom savjetovanju

 

Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15., 69/22) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 12. listopada 2023. godine objavljuje izvješće da do isteka roka 12. studenog 2023. godine nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akte koji su bili predmetom savjetovanja:

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Viškovo

Izvješće o provedenom savjetovanju

Odluka o naknadama i nagradi za rad

Izvješće o provedenom savjetovanju

Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Viškovo za 2024. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju

Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Općine Viškovo u 2023. godini

Izvješće o provedenom savjetovanju

Odluka o Planu, programu i načinu upoznavanja stanovništva Općine Viškovo s opasnostima od požara

Izvješće o provedenom savjetovanju

Odluka o visini spomeničke rente

Izvješće o provedenom savjetovanju

 

LISTOPAD

Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15., 69/22) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 6. rujna 2023. godine objavljuje izvješće da do isteka roka 6. listopada 2023. godine nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akt koji je bio predmetom savjetovanja:

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o dodjeli stipendija učenicima i studentima

Izvješće o provedenom savjetovanju

 

KOLOVOZ

Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15., 69/22) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 6. srpnja 2023. godine objavljuje izvješće da do isteka roka 6. kolovoza 2023. godine nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akt koji je bio predmetom savjetovanja:

Odluka o visini grobnih naknada na groblju Viškovo 

Izvješće o provedenom savjetovanju

 

SRPANJ 

Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15., 69/22) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 16. lipnja 2023. godine objavljuje izvješće da do isteka roka 16. srpnja 2023. godine nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akte koji su bili predmetom savjetovanja:

Prijedlog Izmjena i dopuna Programa poticanja razvoja gospodarstva i smanjenja nezaposlenosti

Izvješće o provedenom savjetovanju 

Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Viškovo za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu

Obrazloženje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Viškovo za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju 

Prijedlog Izmjena i dopuna Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2023. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju 

Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Općine Viškovo za 2023. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju 

Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba iz ostalih društvenih područja Općine Viškovo za 2023. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju 

Prijedlog  Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Općine Viškovo za 2023. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju 

Prijedlog Izmjena i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2023. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju 

Prijedlog Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo u 2023. godini 

Izvješće o provedenom savjetovanju 

Prijedlog Odluke o zaduženju Općine Viškovo za financiranje kapitalnog projekta „Rekonstrukcija sustava javne rasvjete u Općini Viškovo"

Izvješće o provedenom savjetovanju 

 

LIPANJ

Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15., 69/22) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 25. svibnja 2023. godine objavljuje izvješće da do isteka roka 25. lipnja 2023. godine nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akte koji su bili predmetom savjetovanja:

Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika za vrijeme profesionalnog obnašanja dužnosti te naknade općinskog načelnika koji dužnost obnašaju volonterski

Izvješće o provedenom savjetovanju

Prijedlog Odluke o pravu općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika na naknadu stvarnih materijalnih troškova nastalih u svezi obnašanja dužnosti i na novčane primitke i potpore uz plaću za vrijeme obnašanja dužnosti

Izvješće o provedenom savjetovanju

Odluka o donošenju revizije Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Općine Viškovo i revizije Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Općine Viškovo

Revizija Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Općine Viškovo

Revizija Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Općine Viškovo

Izvješće o provedenom savjetovanju

 

TRAVANJ 

1. Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15., 69/22) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 17. ožujka 2023. godine objavljuje izvješće da do isteka roka 17. travnja 2023. godine nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akte koji su bili predmetom savjetovanja:

Odluka o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora, javnih površina i drugih nekretnina na području Općine Viškovo za postavljanje privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta

Izvješće o provedenom savjetovanju

2. Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15., 69/22) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 17. ožujka 2023. godine objavljuje izvješće da je do isteka roka 17. travnja 2023. godine pristigao jedan prijedlog na akte koji su bili predmetom savjetovanja:

Prijedlog Odluke o donošenju procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Viškovo

Izvješće o provedenom savjetovanju

VELJAČA

1. Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15., 69/22) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 17. siječnja 2023. godine objavljuje izvješće da do isteka roka 17. veljače 2023. godine nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akte koji su bili predmetom savjetovanja:

Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Viškovo

Izvješće o provedenom savjetovanju

Odluka o izmjeni i dopuni Plana mreže dječjih vrtića na području Općine Viškovo

Izvješće o provedenom savjetovanju

SIJEČANJ

1. Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15., 69/22) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 9. prosinca 2022. godine objavljuje izvješće da do isteka roka 9. siječnja 2023. godine nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akte koji su bili predmetom savjetovanja:

Odluka o prestanku važenja Odluke o mjerama pomoći gospodarstvenicima radi ekonomskih posljedica izazvanih epidemijom virusa COVID-19

Izvješće o provedenom savjetovanju

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o pravu na jednokratnu godišnju novčanu pomoć starijim osobama

Izvješće o provedenom savjetovanju