Zatvorena javna savjetovanja - 2022. godina

PROSINAC

1. Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15., 69/22) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 21. studenog 2022. godine objavljuje izvješće da do isteka roka 4. prosinca 2022. godine nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akte koji su bili predmetom savjetovanja:

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje na području Općine Viškovo za 202

Izvješće o provedenom savjetovanju

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2023. godine  

Izvješće o provedenom savjetovanju

Prijedlog Proračuna Općine Viškovo za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu

Obrazloženje Prijedloga Proračuna Općine Viškovo za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2023. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju

Odluka o 2. izmjenama i dopunama Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno smještajnoj jedinici u kampu na području Općine Viškovo

Izvješće o provedenom savjetovanju

Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2023. godinu  

Izvješće o provedenom savjetovanju

Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Viškovo za 2023.

Izvješće o provedenom savjetovanju

Program javnih potreba iz ostalih društvenih područja Općine Viškovo za 2023. godinu  

Izvješće o provedenom savjetovanju

Program javnih potreba u kulturi Općine Viškovo za 2023. godinu  

Izvješće o provedenom savjetovanju

Program javnih potreba u području sporta Općine Viškovo za 2023. godinu  

Izvješće o provedenom savjetovanju

2. Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15., 69/22) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 4. studenog 2022. godine objavljuje izvješće da do isteka roka 4. prosinca 2022. godine nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akte koji su bili predmetom savjetovanja:

Odluka o osnivanju Kulturnog vijeća Općine Viškovo

Izvješće o provedenom savjetovanju

3. Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15., 69/22) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 10. studenog 2022. godine objavljuje izvješće da do isteka roka 10. prosinca 2022. godine nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akt koji je bio predmetom savjetovanja:

Odluka o davanju u zakup javnih površina i drugih nekretnina na području Općine Viškovo za postavljanje privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta 

Izvješće o provedenom savjetovanju

STUDENI

1. Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15., 69/22) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 11. studenog 2022. godine objavljuje izvješće da do isteka roka 20. studenog 2022. godine nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akte koji su bili predmetom savjetovanja:

1. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2022. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju

1. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo u 2022. godini 

Izvješće o provedenom savjetovanju

Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Općine Viškovo za 2022. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju

Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba iz ostalih društvenih područja Općine Viškovo za 2022. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju

1. Izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2022. godinu

Obrazloženje 1. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Viškovo za 2022. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju

Prijedlog 1. izmjena i dopuna Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2022. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju

LISTOPAD

1. Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15., 69/22) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 1. rujna 2022. godine objavljuje izvješće da do isteka roka 30. rujna 2022. godine nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akte koji su bili predmetom savjetovanja:

Prijedlog Odluke o dodjeli prostora na području Općine Viškovo udrugama i drugim organizacijama civilnog društva koje provode aktivnosti od interesa za opće dobro

Izvješće o provedenom savjetovanju 

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o posebnim oblicima pomoći

Izvješće o provedenom savjetovanju

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi

Izvješće o provedenom savjetovanju

2. Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15., 69/22) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 8. rujna 2022. godine objavljuje izvješće da je do isteka roka 8. listopada 2022. godine pristigao jedan prijedlog ili primjedba na akte koji su bili predmetom savjetovanja:

Odluka o dodjeli stipendija učenicima i studentima

Izvješće o provedenom savjetovanju 

3. Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15., 69/22) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 12. rujna 2022. godine objavljuje izvješće da je do isteka roka 12. listopada 2022. godine nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akte koji su bili predmetom savjetovanja:

Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora 

Izvješće o provedenom savjetovanju

4. Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15., 69/22) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 2. rujna 2022. godine objavljuje izvješće da je do isteka roka 2. listopada 2022. godine pristigao jedan prijedlog ili primjedba na akte koji je bio predmetom savjetovanja:

Odluka o I. izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Viškovo

Izvješće o provedenom savjetovanju 

5. Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15., 69/22) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 23. rujna 2022. godine objavljuje izvješće da do isteka roka 23. listopada 2022. godine nije pristigao jedan prijedlog ili primjedba na akte koji je bio predmetom savjetovanja:

Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Viškovo za 2023. godinu

Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Viškovo za 2023. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju

KOLOVOZ

1. Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15., 69/22) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 8. srpnja 2022. godine objavljuje izvješće da do isteka roka 8. kolovoza 2022. godine nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akt koji je bio predmetom savjetovanja:

Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju naknade za rad članova Općinskog vijeća, članova radnih tijela Općinskog vijeća, članova Vijeća mjesnih odbora i naknadi troškova i nagradi za rad članova Vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina Općine Viškovo

Izvješće o provedenom savjetovanju

2. Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15., 69/22) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 8. srpnja 2022. godine objavljuje izvješće da do isteka roka 8. kolovoza 2022. godine nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akt koji je bio predmetom savjetovanja:

Prijedlog Odluke o sprječavanju odbacivanja otpada na području Općine Viškovo

Izvješće o provedenom savjetovanju

TRAVANJ

1. Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 22. ožujka 2022. godine objavljuje izvješće da do isteka roka 22. travnja 2022. godine nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akt koji je bio predmetom savjetovanja: 

Odluka o sprječavanju odbacivanja otpada na području Općine Viškovo u 2022. godini

Izvješće o provedenom savjetovanju

2. Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 23. ožujka 2022. godine objavljuje izvješće da do isteka roka 23. travnja 2022. godine nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akt koji je bio predmetom savjetovanja: 

Poslovnik o radu Općinskog vijeća Općine Viškovo

Izvješće o provedenom savjetovanju 

3. Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 23. ožujka 2022. godine objavljuje izvješće da do isteka roka 23. travnja 2022. godine nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akt koji je bio predmetom savjetovanja: 

Odluka o 3. izmjenama i dopunama Statuta Općine Viškovo

Izvješće o provedenom savjetovanju

4. Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 1. ožujka 2022. godine objavljuje izvješće da do isteka roka 31. ožujka 2022. godine nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akt koji je bio predmetom savjetovanja: 

Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa poticanja razvoja gospodarstva i smanjenja nezaposlenosti

Izvješće o provedenom savjetovanju

OŽUJAK

1. Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 22. ožujka 2022. godine objavljuje izvješće da do isteka roka 22. travnja 2022. godine nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akt koji je bio predmetom savjetovanja: 

Odluka o I. izmjenama i dopunama Odluke o privremenom korištenju javnih površina, zemljišta, uređaja, objekata i prostora u vlasništvu i na upravljanju Općine Viškovo radi političkog djelovanja i izborne promidžbe

Izvješće o provedenom savjetovanju

2. Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 24. ožujka 2022. godine objavljuje izvješće da do isteka roka 24. travnja 2022. godine nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akt koji je bio predmetom savjetovanja: 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi

Izvješće o provedenom savjetovanju 

VELJAČA

1. Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 18. siječnja 2022. godine objavljuje izvješće da do isteka roka 18. veljače 2022. godine nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akte koji su bili predmetom savjetovanja: 

Odluka o posebnim oblicima pomoći

Izvješće o provedenom savjetovanj

Odluka o 1. izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu

Izvješće o provedenom savjetovanju