Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2018. godini

Na temelju članka 51. Statuta Općine Viškovo (“Službene novine Primorsko-goranske županije“  broj: 25/09, 6/13, 15/13., 33/13., 14/14. i “Službene novine Općine Viškovo“ broj: 3/14.), a u svezi članka 11. stavka 5 i 6. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj: 25/13., 85/15.) Općinska načelnica dana 29. prosinca 2017. godine donosi
 
 

Na temelju članka 49. Statuta Općine Viškovo (“Službene novine Općine Viškovo“ broj: 3/18.), a u svezi članka 11. stavka 5. i 6. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj: 25/13., 85/15.) Općinska načelnica dana 20. ožujka 2018. godine donosi:
 

I. IZMJENU I DOPUNU PLANA SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U 2018. GODINI
 

Na temelju članka 49. Statuta Općine Viškovo (“Službene novine Općine Viškovo“ broj: 3/18.), a u svezi članka 11. stavka 5. i 6. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj: 25/13., 85/15.) Općinska načelnica dana 29. ožujka  2018. godine donosi:

II. IZMJENU I DOPUNU PLANA SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U 2018. GODINI

 

Na temelju članka 49. Statuta Općine Viškovo (“Službene novine Općine Viškovo“ broj: 3/18.), a u svezi članka 11. stavka 5. i 6. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj: 25/13., 85/15.) Općinska načelnica dana 16. svibnja 2018. godine donosi:
 

III. IZMJENU I DOPUNU PLANA SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U 2018. GODINI

Na temelju članka 49. Statuta Općine Viškovo (“Službene novine Općine Viškovo“ broj: 3/18.), a u svezi članka 11. stavka 5. i 6. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj: 25/13., 85/15.) Općinska načelnica dana 17. srpnja 2018. godine donosi:
 

IV. IZMJENU I DOPUNU PLANA SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U 2018. GODINI

Na temelju članka 49. Statuta Općine Viškovo (“Službene novine Općine Viškovo“ broj: 3/18.), a u svezi članka 11. stavka 5. i 6. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj: 25/13., 85/15.) Općinska načelnica dana 10. kolovoza 2018. godine donosi:

V. IZMJENU I DOPUNU PLANA SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U 2018. GODINI

Na temelju članka 49. Statuta Općine Viškovo (“Službene novine Općine Viškovo“ broj: 3/18.), a u svezi članka 11. stavka 5. i 6. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj: 25/13., 85/15.) Općinska načelnica dana 10. rujna 2018. godine donosi:

VI. IZMJENU I DOPUNU PLANA SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U 2018. GODINI

Na temelju članka 49. Statuta Općine Viškovo (“Službene novine Općine Viškovo“ broj: 3/18.), a u svezi članka 11. stavka 5. i 6. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj: 25/13., 85/15.) Općinska načelnica dana 17. listopada 2018. godine donosi:

VII. IZMJENU I DOPUNU PLANA SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U 2018. GODINI

Na temelju članka 49. Statuta Općine Viškovo (“Službene novine Općine Viškovo“ broj: 3/18.), a u svezi članka 11. stavka 5. i 6. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj: 25/13., 85/15.) Općinska načelnica dana 3. prosinca 2018. godine donosi:

VIII. IZMJENU I DOPUNU PLANA SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U 2018. GODINI