Zatvorena javna savjetovanja - 2019. godina

Prosinac

1. Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 3. prosinca 2019. godine objavljuje izvješće da do isteka roka 4. prosinca 2019. nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akte koji su bili predmetom savjetovanja: 

II. Izmjene i dopune Godišnjeg programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo u 2019. godini

Izvješće o provedenom savjetovanju

II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2019. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju

II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Viškovo u 2019. godini

Izvješće o provedenom savjetovanju

Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Viškovo za 2019. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu

Obrazloženje uz II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2019. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju

Prijedlog II. izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Općine viškovo za razdoblje 2019. -2021. godine

Izvješće o provedenom savjetovanju

2. Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 29. studenog 2019. godine objavljuje izvješće da do isteka roka 4. prosinca 2019. nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akte koji su bili predmetom savjetovanja: 

Prijedlog Odluke o I. Izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora Općine Viškovo

Izvješće o provedenom savjetovanju

3. Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 15. studenog 2019. godine objavljuje izvješće da je do isteka roka 1. prosinca 2019. pristigao jedan prijedlog ili primjedba na akte koji su bili predmetom savjetovanja: 

Prijedlog Proračuna Općine Viškovo za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu

Obrazloženje uz prijedlog Proračuna Općine Viškovo za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju

4.Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 15. studenog 2019. godine objavljuje izvješće da do isteka roka 1. prosinca 2019. nije pristigao jedan prijedlog ili primjedba na akte koji su bili predmetom savjetovanja:

Prijedlog Plana razvojnih programa za razdoblje od 2020. do 2022. godine

Izvješće o provedenom savjetovanju

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2020. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju

5. Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 22. studenog 2019. godine objavljuje izvješće da do isteka roka 1. prosinca 2019. nije pristigao jedan prijedlog ili primjedba na akte koji su bili predmetom savjetovanja:

Prijedlog Programa javnih potreba iz ostalih društvenih područja Općine Viškovo za 2020. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju

Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Općine Viškovo u 2020. godini

Izvješće o provedenom savjetovanju

Prijedlog Programa javnih potreba u području sporta Općine Viškovo za 2020. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju

Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo u 2020. godini 

Izvješće o provedenom savjetovanju

Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Viškovo za 2020. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju

Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2020. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju

Prijedlog Godišnjeg  plana razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje na području Općine Viškovo za 2021. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju

Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Viškovo za period 2020. do 2023. godinePrijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Viškovo za period 2020. do 2023. godine

Izvješće o provedenom savjetovanju

Prijedlog Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu za Općinu Viškovo

Obrazloženje Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju

Prijedlog Odluke o III. izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom na području Općine Viškovo

Izvješće o provedenom savjetovanju

Prijedlog Odluke o 1. izmjenama i dopunama Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno smještajnoj jedinici u kampu na p

Izvješće o provedenom savjetovanju

6. Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 25. studenog 2019. godine objavljuje izvješće da do isteka roka 1. prosinca 2019. nije pristigao jedan prijedlog ili primjedba na akte koji su bili predmetom savjetovanja:

Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2020. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju

Odluka o obvezi plaćanja namjenske naknade

Izvješće o provedenom savjetovanju

Studeni

1. Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 17. listopada 2019. godine, objavljuje izvješće da do isteka roka 14. studenog 2019. nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akte koji su bili predmetom savjetovanja: 

Prijedlog Odluke o sufinanciranju nabave radnih bilježnica za učenike osnovnih škola za školsku godinu 2019./2020.

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

2. Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 7. studenog 2019. godine, objavljuje izvješće da do isteka roka 14. studenog 2019. nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akte koji su bili predmetom savjetovanja: 

- Prijedlog Odluke o o 1. izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada općinske uprave Općine Viškovo

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

Rujan

Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 2. kolovoza 2019. godine, objavljuje izvješće da do isteka roka 5. rujna 2019. nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akte koji su bili predmetom savjetovanja: 

- I. Izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2019. godinu

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

- I. Izmjene i dopune Godišnjeg programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo u 2019. godini

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

- 1. Izmjene i dopune Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na podr. OV

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

- III. Izmjena i dopuna Odluke o osnivanju radne zone Marišćina K-2

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

- Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Viškovo za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu

- Obrazloženje uz Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Viškovo za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godine

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

- Prijedlog  1. izmjena i dopuna  Plana razvojnih programa Općine Viškovo za razdoblje od 2019. do 2021. godine

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

Kolovoz

Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 2. kolovoza 2019. godine, objavljuje izvješće da do isteka roka 26. kolovoza 2019. nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akte koji su bili predmetom savjetovanja: 

Odluka o 4. izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

Odluka o I. izmjenama i dopunama Odluke o sufinanciranju posebnog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u zdravstvenim ustanovama koje provode posebni program predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu s teškoćama u razvoju

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

Odluka o I. Izmjenama i dopunama Odluke o sufinanciranju redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Općini Viškovo

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

Lipanj

Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 21. lipnja 2019. godine, objavljuje izvješće da do isteka roka 22. srpnja 2019. nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akte koji su bili predmetom savjetovanja: 

Prijedlog Odluke o komunalnom redu

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

 

Lipanj

Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 19. lipnja 2019. godine, objavljuje izvješće da do isteka roka 19. srpnja 2019. nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akte koji su bili predmetom savjetovanja objavljuje:

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

Prijedlog Odluke o posebnim oblicima pomoći

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

Prijedlog odluke o uvjetima i načinu sufinanciranja djelatnosti dadilja

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

 

Lipanj

Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 21. lipnja 2019. godine, objavljuje izvješće da je do isteka roka 28. lipnja 2019. nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akte koji su bili predmetom savjetovanja:

Prijedlog  1. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi i religiji Općine Viškovo u 2019. godini

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

Prijedlog  1. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba iz ostalih društvenih područja Općine Viškovo za 2019. godinu

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2019. godinu

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Godišnjeg programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo u 2019. godini

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Viškovo za 2019. godinu 

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Viškovo za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu

Obrazloženje uz 1. izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2019. godinu

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

Prijedlog 1. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Viškovo za razdoblje od 2019. do 2021. godine

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

 

Travanj

Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 27. ožujka 2019. godine, objavljuje izvješće da je do isteka roka 26. travnja 2019. nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akte koji su bili predmetom savjetovanja.;

Prijedlog Odluke o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada na području Općine Viškovo u 2019. godini

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

Siječanj

Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 19. prosinca 2018. godine, objavljuje izvješće da je do isteka roka 18. siječnja 2019. nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akte koji su bili predmetom savjetovanja.;

- Prijedlog Odluke o 2. izmjenama i dopunama Odluke o posebnim oblicima pomoći

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

- Prijedlog Odluke o 3. izmjenama i dopunama Odlukama o socijalnoj skrbi

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

- Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

- Prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno smještajnoj jedinici u kampu na području Općine Viškovo

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU