nacelnica_sm.jpgZadovoljstvo mi je što Vas mogu pozdraviti na internet portalu Općine Viškovo.
Općina Viškovo koristi mogućnosti suvremene tehnologije kako bi svima zainteresiranima na svojim mrežnim stranicama pružila informaciju o radu Općine, ali i ostalim  događanjima na našem području...

 

Prijenos 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Viškovo

Prijenos 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Viškovo koja se održava 29. ožujka 2023. godine s početkom u 18:00 sati u općinskoj vijećnici u Saršonima moći će se pratiti na sljedećoj poveznici: 17. sjednica Općinskog vijeća Općine Viškovo / 29. ožujka 2023. u 18 sati

Obilazak novog viškovskog rotora

Načelnica Općine Viškovo Sanja Udović sa zamjenikom Denisom Mladenićem i suradnicima, primorsko-goranski župan Zlatko Komadina, ravnatelj Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije Robert Maršanić, direktor Komunalnog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka Andrej Marochini, Miroslav Vorkapić sa suradnicima iz tvrtke HEP ODS, arhitekti, projektanti i  izvođači obišli su danas peti viškovski rotor vrijedan nešto više od milijun eura.

„Ovo je izuzetno vrijedan projekt u kojem bih posebno naglasila funkcionalnost našeg novog rotora jer se nalazi u samom centru Viškova, na vrlo frekventnoj lokaciji po pitanju kretanja pješaka i vozila. Ovdje se križaju dvije županijske prometnice pa je bilo važno osigurati sigurnost i protočnost prometa u čemu smo i uspjeli. Peti viškovski rotor potvrda je izuzetno dobre suradnje ovih investitora koji su na području Viškova već surađivali pa nas u budućnosti očekuju i nove investicije u prometnu infrastrukturu. Osim prometne sigurnosti i funkcionalnosti, moram spomenuti i ulaganje u komunalnu infrastrukturu u trupu prometnice koje je izuzetno važno zbog daljnjeg razvoja Viškova. Investicija u ovaj rotor vrijedna je nešto više od milijun eura, Općina Viškovo osigurala je nešto više od 520 tisuća eura, Županijska uprava za ceste 330 tisuća eura, Komunalno društvo Vodovod i kanalizacija 170 tisuća, a HEP ODS je sudjelovao u zamjeni i polaganju novih elektroenergetskih instalacija. Osim funkcionalnosti, moram naglasiti i novo urbanističko uređenje centra Viškova jer smo dobili široke i  hortikulturno uređene pješačke površine. U rotor smo uklopili i dva simbola tradicije zvončara jer je u obuhvatu zahvata postavljena skulptura Antonja, a središnji otok rotora je ispunjen plavo-bijelim kamenčićima i crvenom maramom u duhu zvončara. Zahvaljujem svim dionicima ovog projekta na vrlo dobroj suradnji, ali i mještanima na razumijevanju za vrijeme izvođenja radova.“, izjavila je načelnica Općine Viškovo Sanja Udović.

U obuhvatu zahvata sve postojeće instalacije zamijenjene su novima, izgrađen je novi opskrbni i transportni vodovod, novi kanalizacijski sustav, a dograđen je i sustav oborinske odvodnje. Izgrađena je i nova mreža elektroničko-komunikacijske infrastrukture, a postavljena je i nova javna rasvjeta. Primorsko-goranski župan Zlatko Komadina čestitao je Općini Viškovo na ovom velikom infrastrukturnom zahvatu.

„Viškovo je naša najveća općina i red je da se u njoj uredi promet. Ovo je peti viškovski rotor, a nakon ovog slijedi rotor kod restorana Mladenka. Drago mi je da se ovo područje i urbanistički uredilo, drago mi je da baštinite svoju zvončarsku tradiciju, ali i bogatu antifašističku povijest s ovim restauriranim spomenicima. Dužni smo još urediti glavnu cestu od Rijeke do Viškova, ali to možemo nakon što se urede komunalne instalacije u trupu ceste. Međutim, Viškovo je danas drukčije i kvalitetnije u prometnom i infrastrukturnom smislu nego prije. Čestitam još jednom svima uz želju da napravimo još dobrih stvari u Viškovu.“, istaknuo je primorsko-goranski župan Zlatko Komadina.

Direktor Komunalnog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka Andrej Marochini izrazio je zadovoljstvo sudjelovanjem u ovom projektu.

„Suradnja je inače vrlo dobra pa nam je zadovoljstvo kad smo dio ovakvih projekata jer je infrastruktura osnova za razvoj bilo kojeg kraja pa tako i Viškova gdje smo krenuli s lotom 3 u sklopu projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“. U ovom rotoru smo sudjelovali s izgradnjom 227 metara kolektora, 270 metara vodovodnog ogranka u sklopu Aglomeracije, a vodovodni ogranak u dužini od 260 metara smo financirali vlastitim sredstvima.“, rekao je direktor KD ViK d.o.o. Rijeka Andrej Marochini.                                                                                                                                                                     

Obavijest o obvezi podnošenja prijava poreza na kuće za odmor za 2023. godinu

Fizičke i pravne osobe koje su vlasnici kuća za odmor na području općine Viškovo obveznici su plaćanja poreza na kuće za odmor te su, u skladu s odredbama članka 49., stavak 1. i 2. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“, br. 115/16., 101/17.,114/22.) i članka 9. Odluke o općinskim porezima Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“, broj 4/17.,14/17., 8/20., 20/22.), dužni podnijeti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Viškovo prijave poreza na kuće za odmor radi utvrđivanja poreza na kuće za odmor za 2023. godinu do 31. ožujka 2023. godine.

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada, dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili sezonski. Kućom za odmor ne smatraju se gospodarstvene zgrade koje služe za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora. Porez na kuće za odmor na području općine Viškovo plaća se u iznosu od 1,60 eura  godišnje po četvornom metru korisne površine kuće za odmor. Prijavu podnose oni porezni obveznici kod kojih su u odnosu na prethodnu godinu nastale promjene bitne za utvrđivanje poreza te novi vlasnici kuća za odmor.

Za nepodnošenje prijave s podacima nužnim za utvrđivanje poreza, propisane su člankom 56. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“, br. 115/16., 101/17.,, 114/22.) novčane kazne za fizičke osobe u iznosu od  130,00 do 1.990,00 eura, za pravne osobe u iznosu od 260,00 do 3.310,00 eura i za odgovornu osobu u pravnoj osobi u iznosu od 130,00 do 1.320,00 eura.

Obrazac prijave podataka o kući za odmor može se podići u pisarnici Općine Viškovo, Vozišće 3, Viškovo ili preuzeti na službenoj stranici Općine Viškovo www.opcina-viskovo.hr, na adresi: https://eumis.opcina-viskovo.hr/ViewForm.aspx?formID=36&requestID=32

Prijava ne mora biti ispunjena na objavljenom obrascu, ali mora biti dostavljena u pisanom obliku, čitka i mora sadržavati sve podatke iz objavljenog obrasca.

Prijave za utvrđivanje poreza na kuće za odmor dostavljaju se neposredno pisarnici Općine Viškovo, poštom na adresu: Općina Viškovo, Jedinstveni upravni odjel, Vozišće 3, 51216 Viškovo ili putem elektroničke pošte na e-mail adresu: pisarnica@opcina-viskovo.hr.

Za sve upite o prijavi podataka za utvrđivanje poreza na kuće za odmor za 2023. godinu možete se obratiti na broj telefona: 051/503-781 ili na e-mail: vedrana.sanko@opcina-viskovo.hr.                                                                                 

Javni poziv za predlaganje članova Kulturnog vijeća Općine Viškovo

Na temelju članka 5. Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo” broj: 20/22) a u svezi s odredbama Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, br. 83/22) i članka 49. Statuta Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo”, broj: 3/18., 2/20., 4/21. i 10/22.) Općinska načelnica Općine Viškovo objavljuje

Javni poziv za predlaganje članova Kulturnog vijeća Općine Viškovo 

Pisani i obrazloženi prijedlozi kandidata za članove Kulturnog vijeća Općine Viškovo podnose se osobno ili putem pošte u roku od 15 dana od dana objave Javnog poziva, na adresu: Općina Viškovo, Vozišće 3, 51 216 Viškovo, s naznakom: "Prijedlog kandidata za člana Kulturnog vijeća Općine Viškovo – ne otvaraj".

Održana završna konferencija za medije projekta Ruke pomažu - faza 2

U Domu hrvatskih branitelja u Viškovu je održana završna konferencija za medije projekta „Ruke pomažu – faza 2“ koji je odobren u okviru poziva „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza 3“ što ga je provelo Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Ukupna vrijednost projekta iznosi 65.247,45 eura, a bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna RH (15%) i iz Europskog socijalnog fonda (85%). Nositelj projekta je Općina Viškovo, partner je Općina Klana, a u ulozi obveznih partnera bili su Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Rijeka te Centar za socijalnu skrb Rijeka. Konferenciji su, između ostalih, nazočili zamjenik načelnice Općine Viškovo Denis Mladenić i načelnica Općine Klana Željka Šarčević Grgić.

„Općina Viškovo je nositelj ovog projekta, a partner Općina Klana s kojom smo imali vrlo kvalitetnu suradnju na ovom projektu i u prethodnoj fazi pa mi je drago da smo nastavili istim putem i u istom sastavu. Ovaj projekt polučio je cijeli niz pozitivnih efekata – od olakšavanja pristupa zapošljavanju, osnaživanja radnog potencijala žena, ublažavanja posljedica nezaposlenosti, poticanja socijalne uključenosti, povećanja kvalitete života starijih i nemoćnih osoba i tako dalje. Kroz ovaj projekt smo nastavili pomagati našim starijim i nemoćnim sumještanima kroz uslugu gerontodomaćica koje su pružale podršku za ukupno 24 korisnika u Viškovu i isto toliko u Klani. Temeljem ovog projekta koji se provodio ukupno 8 mjeseci, u Viškovu su zaposlene 4 žene i isto toliko u Klani. Riječ je o ženama s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem, odnosno pripadnicama teže zapošljivih/ranjivih skupina. Radile su  kao gerontodomaćice i tijekom 6 mjeseci brinule o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju kroz pomoć u dostavi namirnica, nabavci kućansko-higijenskih potrepština, pripremi obroka, održavanju čistoće prostora te brigu o higijeni, kao i pomoć u socijalnoj integraciji. Upravo ovo posljednje je mnogima od korisnika na neki način najviše trebalo. Za korisnike, starije odnosno nemoćne osobe u okviru projekta osigurani su paketi kućansko-higijenskih potrepština koje su im svaki mjesec tijekom pružanja usluge pomoći u kući dostavljale zaposlene gerontodomaćice“, rekao je zamjenik načelnice Općine Viškovo Denis Mladenić.

U nizu pozitivnih učinaka ovog projekta, načelnica Općine Klana Željka Šarčević Grgić posebno je naglasila načelo socijalne integracije.

„Osim što se brine o zapošljavanju najranjivih skupina i žena koje su zbog svojih godina teže zapošljive, velika pozornost je na socijalnoj integraciji i povezanosti gerontodomaćica i korisnika. Klana se sastoji od 5 raštrkanih naselja i većinom je riječ o starijem stanovništvu pa nam je ovaj projekt bio od velike koristi. Korisnici su izuzetno zadovoljni pa smo imali samo pozitivne reakcije. Gerontodomaćice su se sprijateljile s ljudima od kojih neki godinama nisu izlazili izvan svojih kuća, a one su ih uspjele „izvući“ van. Apeliram na Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike da što prije objavi novi Poziv te se nadam da će se Općina Viškovo ponovno uključiti jer je suradnja i u ovom drugom ciklusu projekta Ruke pomažu bila izuzetno uspješna. Jedina manjkavost drugog ciklusa je što je prekratko trajao odnosno samo 6 mjeseci. Mi u Klani smo zbog toga imali problem s pronalaskom gerontodomaćica jer im je radni odnos trajao samo 6 mjeseci. Stoga pozivam Ministarstvo da poziv objavi što prije i da razdoblje provedbe bude što dulje“, istaknula ja načelnica Općine Klana Željka Šarčević Grgić.

Usluge gerontodomaćica u Viškovu nisu novost jer se pružaju i kroz dva EU projekta u provedbi gdje je Općina Viškovo partner. Prvi je vrijedan nešto manje od 300 tisuća eura i u cijelosti se financira iz Europskog socijalnog fonda. Riječ je o projektu "Pomoć i podrška starijim osobama kroz razvoj izvaninstitucijskih socijalnih usluga" gdje je nositelj projekta Udruga umirovljenika Viškovo, a Općina Viškovo partner. Usluge gerontodomaćica našim starijim i nemoćnim sumještanima pružaju se i u sklopu EU projekta „Dostojanstvena starost u vlastitom domu – socijalne usluge Urbane aglomeracije Rijeka“ gdje je nositelj Hrvatski crveni križ-Gradsko društvo Crvenog križa Opatija, a partner Općina Viškovo. I taj je projekt vrijedan gotovo 300 tisuća eura kuna i u cijelosti se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda.

Obavijest Policijske uprave primorsko-goranske o radu subotom tijekom ožujka

Policijska uprava primorsko-goranska na lokaciji Žrtava fašizma 3, Rijeka, ponovno organizira rad četiri nadolazeće subote i to 4.03.2023., 11.03.2023., 18.03.2023. i 25.03.2023., u vremenu od 08.00 do 15.00 sati. Građani će subotom ISKLJUČIVO moći podnijeti zahtjeve za zamjenu/izdavanje osobne iskaznice u slučajevima isteka roka važenja ili gubitka/oštećenja osobne iskaznice. 

HALU BOOK - programi poticanja čitanja na području Općine Viškovo

Javna ustanova Narodna knjižnica i čitaonica Halubajska zora nastavlja sa zanimljivim čitalačkim programima i u mjesecu ožujku kojima je cilj poticanje čitanja kod djece, mladih, nezaposlenih, osoba starijih od 54 godine i osoba s invaliditetom. Ovaj mjesec u okviru čitateljskog kluba „V Book“ kreću i RADIONICE KREATIVNOG PISANJA!! U nastavku donosimo detalje svakog pojedinog programa, kome je isti namijenjen i termine održavanja te ovim pute pozivamo sve zainteresirane ciljane skupine s područja općine Viškovo da se prijave!!

Prijenos 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Viškovo

Prijenos 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Viškovo koja se održava 2. ožujka 2023. godine s početkom u 18:00 sati u općinskoj vijećnici u Saršonima moći će se pratiti na sljedećoj poveznici: 16. sjednica Općinskog vijeća Općine Viškovo / 2. ožujka 2023. u 18 sati

Poziv na iskaz interesa za korištenje mljekomata

Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije objavio je Poziv za iskaz interesa za korištenje mljekomata. Više informacija o Pozivu dostupno je OVDJE

Natječaj za izbor i imenovanje člana Uprave Komunalnog društva Viškovo d.o.o.

Na temelju čl. 22. i čl. 27. Izjave o osnivanju, u skladu sa čl. 423. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22), Nadzorni odbor Komunalnog društva Viškovo d.o.o. dana 24.02.2023. godine donosi Odluku o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje člana Uprave Komunalnog društva Viškovo d.o.o.

TEKST NATJEČAJA

Pretplati se na Feed naslovnice