nacelnica_sm.jpgZadovoljstvo mi je što Vas mogu pozdraviti na internet portalu Općine Viškovo.
Općina Viškovo koristi mogućnosti suvremene tehnologije kako bi svima zainteresiranima na svojim mrežnim stranicama pružila informaciju o radu Općine, ali i ostalim  događanjima na našem području...

 

Do kraja ožujka, Općina Viškovo zaprima zahtjeve za jednokratnu godišnju novčanu pomoć za osobe starije od 65 godina

Do kraja ožujka, Općina  Viškovo zaprima zahtjeve za ostvarivanje prava na jednokratnu godišnju novčanu pomoć osobama starijim od 65 godina. Ova vrsta pomoći uvedena je na inicijativu općinske načelnice Sanje Udović prošle godine. 

„Osnovni cilj ovog programa kojeg smo uveli prošle godine jest doprinijeti dostojanstvenom životu naših starijih sumještana. S druge strane, ovom pomoći  doprinosimo razvoju lokalne zajednice i rastu standarda kvalitete života što je jedan od osnovnih strateških ciljeva Općine Viškovo. Moja vizija demokratski razvijene i socijalne Hrvatske, pa tako i Viškova, temelji se, među ostalim, na društvu jednakosti i jednakih mogućnosti, pravednosti i ravnopravnosti, na brizi za starije i nemoćne. Naše društvo generalno puno toga duguje svojim najstarijim članovima. Oni su cijeli svoj radni vijek izdvajali nemala sredstva kako bi treću dob proživjeli dostojanstveno i spokojno. Međutim, današnja je realnost nerijetko drugačija pa su oni u godinama kada bi trebali ubirati plodove svog rada suočeni s niskim mirovinama i primanjima te općenito lošom financijskom situacijom. Odluka o jednokratnoj godišnjoj novčanoj pomoći osobama starijim od 65 godina donesena je kako bismo im tu situaciju poboljšali i ublažili posljedice koje oni ni krivi ni dužni snose posljednjih 20-ak godina, a očituju se u mirovinama koje ponekad nisu dovoljne ni za podmirenje osnovnih životnih potreba“, ističe općinska načelnica Sanja Udović. 

Prošle je godine Općina odobrila 535 zahtjeva pa je pomoć u iznosu od 400 kuna dobilo  149-ero osoba, 252-oje stanovnika Općine Viškovo 600 kuna, dok su 1.000 kuna dobile 134 osobe. Ove je godine do danas zaprimljeno 470 zahtjeva pa iz općine pozivaju osobe starije od 65 godina da do kraja mjeseca iskoriste ovo pravo te da prethodno provjere da li ispunjavaju kriterije. Pravo na pomoć mogu ostvariti korisnici bez prihoda ili čiji je ukupni mjesečni prihod manji od 3.000,00 kuna mjesečno. Korisnik za kojeg se utvrdi prosječna visina ukupnog mjesečnog prihoda iz prethodne godine u iznosu do 1.500,00 kuna ostvaruje pravo na jednokratnu pomoć u iznosu od 1.000,00 kuna. 600 kuna dobit će oni s prihodima između 1.500,01 kuna i 2.500,00 kuna, a 400 kuna oni s prihodima između 2.500,01 kuna i 3.000,00 kuna. Obrazac je dostupan na mrežnim stranicama Općine Viškovo na sljedećoj poveznici: http://eumis.opcina-viskovo.hr/ViewForm.aspx?formID=204&requestID=1839

Zahtjevi se zaprimaju do 31. ožujka 2021. godine. Ako se korisnici ne služe računalom, neka im pomogne netko od mlađih ukućana ili rodbine, prijatelja i poznanika. Za eventualna pitanja mogu se obratiti i na tel. 051/503-786 ili 051/503-777. Zbog činjenice da starije osobe spadaju u rizičnu skupinu te u želji da se ne ugrozi njihovo zdravlje i zadrži povoljna epidemiološka slika Viškova, iz Općine mole korisnike da u što većoj mjeri koriste uslugu podnošenja zahtjeva putem e-maila. Zahtjevi se mogu poslati i putem pošte, ali i ubaciti u sandučić pokraj ulaza u pisarnicu. Ako je zaista nužno doći osobno u pisarnicu to je moguće ponedjeljkom, srijedom, četvrtkom i petkom od 8:30 do 10:30, te utorkom od 15 do 17 sati. U tom slučaju, potrebno je poštivati epidemiološke mjere poput dezinficiranja ruku i obuće po ulasku u pisarnicu te koristiti zaštitne maske. 

 

Obavijest - radno vrijeme specijalističke pedijatrijske ordinacije u Marinićima

Specijalistička pedijatrijska ordinacija
Marinići 9, 51216 Viškovo
Telefon : 051 410 132
dr.brbora.spec.ped@gmail.com
Radno vrijeme:
pon-sri-pet 7,00- 14,30
uto-čet 13,30-21,00

Druga subota u mjesecu je radna.

Potpisan Sporazum o sudjelovanju u projektu uspostave Doma za starije osobe "Prsten"

U utorak, 23. ožujka 2021. godine u Mramornoj dvorani Pomorskog i povijesnog muzeja hrvatskog primorja Općinska načelnica Sanja Udović potpisala je Sporazum o sudjelovanju u projektu uspostave Doma za starije osobe „Prsten“. Sporazum je potpisan sa  županom Zlatkom Komadina, gradonačelnikom grada Kastva te načelnicima općina Jelenje, Klana i Čavle.

Općina Viškovo sudjelovati će u sufinanciranju izrade projektne dokumentacije u 10% iznosu, a planirana lokacija je prostor bivše vojarne u općini Klana.

Obavijest o početku radova

Obavještavamo Vas da će u ponedjeljak, 22. ožujka 2021. godine započeti radovi na izvođenju mjera smirenja prometa na lokaciji pješačkog prijelaza kod zgrade Općine Viškovo.

Tijekom izvođenja radova biti će uvedena privremena regulacija prometa te se vozači mole da poštuju postavljenu prometnu signalizaciju. U sklopu radova u kolnik županijske ceste biti će ugrađeni led katadiopteri, zamijeniti će se znak za pješački prijelaz te će se ugraditi treptači sa radarima za detekciju pješaka.

HALUbike sustav javnih bicikli otvara sezonu bicikliranja

Dolazak proljeća i lijepog vremena pruža odličnu priliku za rekreaciju u prirodi i istraživanje ljepota Viškova, a idealan način za to upravo je vožnja biciklom. 

Od 18.03.2021. godine HALUbike, javni servis najma i korištenja bicikala u Općini Viškovo otvara sezonu bicikliranja.

HALUbike terminali nalaze se na parkiralištu Milihovo i u Ronjgima, a na svakom terminalu dostupnoi su brdski i  električni bicikli. Moguće ih je unajmiti izravno na lokaciji HALUbike terminala putem QRPay koda. Skeniranjem QR koda za električni ili mehanički bicikl, ovisno o odabiru, korisnik slijedi daljnje upute za registraciju na web aplikaciji GO2BIKE. 

Dodatne informacije mogu se pronaći i na web stranici http://halubike.hr/

Počela donacijska kampanja Saveza društava "Naša djeca" za Banovinu

Simboličnim bojanjem stabla u žuto u Petrinji je obilježen početak donacijske kampanje Društva „Naša djeca“ pod nazivom „Neka rane postanu samo ožiljci“ - psihosocijalna podrška djeci i roditeljima Banovine. Jedno je stablo u petrinjskom parku obojeno eko žutom bojom, koja simbolizira nadu i optimizam, toliko potrebnu ovom području i njegovim stanovnicima. Na taj su način dvije partnerske organizacije koje su udružile snage u ovoj kampanji: Savez društava „Naša djeca“ Hrvatske i Centar za podršku roditeljstvu „Rastimo zajedno“ krenule u prikupljanje sredstava koja će omogućiti nastavak rada stručnjacima na terenu na području Banovine. Sredstvima koja će se prikupljati putem kampanje pomoći će se više od 650 djece i roditelja na području Banovine kroz radionice psihosocijalne podrške i kreativnih aktivnosti. Organizatori pozivaju sve ljude dobre volje da svojom donacijom pomognu da rane postanu samo ožiljci kako bismo djeci i roditeljima pomogli zacijeliti njihove rane, olakšati proživljene traume i vratiti im osmijeh i nadu. Donirati se može na: https://savez-dnd.hr/donacija/

Potpisan Sporazum između Općine Viškovo, Županijske uprave za ceste i KD Vodovod i kanalizacija

U vijećnici Općine Viškovo na Saršonima, ravnatelj Županijske uprave za ceste PGŽ Robert Maršanić, načelnica Općine Viškovo Sanja Udović i direktor KD Vodovod i kanalizacija Andrej Marochini potpisali su Sporazum o provedbi postupaka zajedničke javne nabave za radove sanacije kolnika i izgradnje kružnog toka s rekonstrukcijom i građenjem građevina komunalne infrastrukture na ŽC5025 te uređenja javnih zelenih površina, lokalitet Viškovo centar. Potpisivanju sporazuma prisustvovao je i župan Zlatko Komadina.

Riječ je o rotoru na jednom od najfrekventnijih križanja u Viškovu – onom u samom centru kod skretanja za Mladeniće

Radovi obuhvaćeni predmetnom javnom nabavom, procijenjeni su na 6.217.500,00 kn s pdv-om, a uključuju sanaciju kolnika i izgradnju kružnog raskrižja županijskih cesta ŽC025 i ŽC5055 u centru Viškova (pripremni radovi, zemljani radovi, odvodnja, kolnička konstrukcija i oprema ceste te oborinska odvodnja, javna rasvjeta i EKI, prelaganje EE instalacija i uređenje pješačkih površina), rekonstrukciju i građenje građevine komunalne infrastrukture, hortikulturno uređenje unutar obuhvata zahvata izgradnje kružnog raskrižja te uređenje javne zelene površine između raskrižja i groblja Viškovo.

3.787.500,00 kn procijenjene vrijednosti radova sanacije kolnika i izgradnje kružnog toka zajednički će financirati ŽUC i Općina Viškovo u omjeru 62,5% : 37,5%.

KD VIK financirat će 1.130.000,00 kn vrijedne radove rekonstrukcije i građenje građevine komunalne infrastrukture dok će cjelokupni iznos hortikulturnog uređenja od 1.300.000,00 kuna snositi Općina Viškovo. 

Ovom će se investicijom značajno povećati sigurnost svih sudionika u prometu, posebice pješaka koji su najugroženija skupina sudionika. Osim same funkcionalnosti, dodana vrijednost ovog projekta je urbanističko-arhitektonsko uređenja centra Viškova jer je uz novi rotor projektirano i uređenje cjelokupnog okolnog prostora pa će cijela zona koja je izrazito frekventna zbog blizine raznih sadržaja izgledati ljepše, modernije i urbanije.

Obavijest o obvezi podnošenja prijava poreza na kuće za odmor za 2021. godinu

Fizičke i pravne osobe koje su vlasnici kuća za odmor na području općine Viškovo obveznici su plaćanja poreza na kuće za odmor te su, u skladu s odredbama članka 49., stavak 1. i 2. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“, br. 115/16. i 101/17.) i članka 9. Odluke o općinskim porezima Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“, broj 4/17.,14/17. i 8/20.), dužni podnijeti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Viškovo prijave poreza na kuće za odmor radi utvrđivanja poreza na kuće za odmor za 2021. godinu do 31. ožujka 2021. godine.

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada, dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili sezonski. Kućom za odmor ne smatraju se gospodarstvene zgrade koje služe za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora. Porez na kuće za odmor na području općine Viškovo plaća se u iznosu od 12,00 kn godišnje po četvornom metru korisne površine kuće za odmor. Prijavu podnose oni porezni obveznici kod kojih su u odnosu na prethodnu godinu nastale promjene bitne za utvrđivanje poreza te novi vlasnici kuća za odmor.

Za nepodnošenje prijave s podacima nužnim za utvrđivanje poreza, propisane su člankom 56. Zakona o lokalnim porezima(„Narodne novine“, br. 115/16. i 101/17.) novčane kazne za fizičke osobe u iznosu od 100,00 do 5.000,00 kuna, za pravne osobe u iznosu od 2.000,00 do 25.000,00 kuna i za odgovornu osobu u pravnoj osobi u iznosu od 1.000,00 do 10.000,00 kn.

Obrazac prijave podataka o kući za odmor može se podići u pisarnici Općine Viškovo, Vozišće 3, Viškovo ili preuzeti na službenoj stranici Općine Viškovo www.opcina-viskovo.hr,na adresi:http://eumis.opcina-viskovo.hr.Prijava ne mora biti ispunjena na objavljenom obrascu, ali mora biti dostavljena u pisanom obliku, čitka i mora sadržavati sve podatke iz objavljenog obrasca.

Prijave za utvrđivanje poreza na kuće za odmor dostavljaju se neposredno pisarnici Općine Viškovo, poštom na adresu: Općina Viškovo, Jedinstveni upravni odjel, Vozišće 3, 51216 Viškovo ili putem elektroničke pošte na e-mail adresu: pisarnica@opcina-viskovo.hr.

Za sve upite o prijavi podataka za utvrđivanje poreza na kuće za odmor za 2021. godinu možete se obratiti na broj telefona: 051/503-781 ili na e-mail: vedrana.sanko@opcina-viskovo.hr.                                                                   

Javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora i subvencija za poticanje razvoja gospodarstva i smanjenja nezaposlenosti Općine Viškovo za 2021. godinu

Temeljem članka 49. Statuta Općine Viškovo (“Službene novine Općine Viškovo“, broj 3/18. i 2/20.) i članka 17. Programa poticanja razvoja gospodarstva i smanjenja nezaposlenosti ( “Službene novine Općine Viškovo“, broj 14/20.), Općinska načelnica raspisuje Javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora i subvencija za poticanje razvoja gospodarstva i smanjenja nezaposlenosti Općine Viškovo za 2021. godinu.

Program poticanja razvoja gospodarstva i smanjenja nezaposlenosti

Javni poziv

Zahtjev

Izjava o korištenim državnim potporama male vrijednosti

Izjava o povezanim subjektima

Izjava o usklađenosti s javnim pozivom

Izjava o članovima kućanstva

Poslovni plan

Pretplati se na Feed naslovnice