Izvješće o javnoj raspravi o Prijedlogu UPU Groblja Ćikovina G-2 - UPU 19

Na temelju članka 102. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17), objavljuje se:

Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu UPU Groblja Ćikovina G-2 - UPU 19

Javna rasprava provedena je u razdoblju od 20.02. do 21.03.2023. godine.