PONOVNA JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU I. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NASELJA VIŠKOVO N1-1 /UPU-1/

Temeljem članka 104. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17) objavljuje se:

Ponovna javna rasprava o Prijedlogu I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Viškovo N1-1 /UPU-1/

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na izmijenjen prijedlog prostornog plana mogu se podnositi samo u vezi s dijelovima prijedloga prostornog plana koji su u odnosu na prvi prijedlog izmijenjeni.