Obavijest o izradi II. izmjene i dopune DPU 8 Športsko-rekreacijska zona Halubjan (R-1)

Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), obavještavamo javnost da je Općinsko vijeće Općine Viškovo na 10. sjednici održanoj dana 21. srpnja 2022. godine donijelo:

Odluku o izradi II. izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja DPU 8 Športsko-rekreacijska zona Halubjan (R-1)

Odluka je objavljena u "Službenim novinama Općine Viškovo" br. 13/22 od 22. srpnja 2022. godine.