Obavijest o izradi UPU dijela naselja Viškovo i Mladenići (Juraši)-UPU 8

Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), obavještavamo javnost da je Općinsko vijeće Općine Viškovo na 45. sjednici održanoj dana 18. veljače 2021. godine donijelo:

Odluku o izradi UPU dijela naselja Viškovo i Mladenići (Juraši)-UPU 8

Odluka je objavljena u "Službenim novinama Općine Viškovo" br. 4/21, 19. veljače 2021. godine.