Javna rasprava i javni uvid u Prijedlog II. Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja DPU 8 Športsko-rekreacijska zona Halubjan (R-1)

Temeljem članka 96. stavka 3. i 4. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), objavljuje se:

Javna rasprava o Prijedlogu II. Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja DPU 8  Športsko-rekreacijska zona Halubjan (R-1)

Temeljem članka 98. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) na javni uvid stavlja se:

Prijedlog II. Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja DPU 8  Športsko-rekreacijska zona Halubjan (R-1)