Javna rasprava i javni uvid u Prijedlog UPU Groblja Ćikovina G-2 – UPU 19

Temeljem članka 96. stavka 3. i 4. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), objavljuje se:

Javna rasprava o Prijedlogu UPU Groblja Ćikovina G-2 – UPU 19

Temeljem članka 98. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) na javni uvid stavlja se:

Prijedlog UPU Groblja Ćikovina G-2 – UPU 19