Obavijesti

20.11.2020

Temeljem članka 98. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) na javni uvid stavlja se 20.11.2020. godine:

Prijedlog UPU dijela naselja Viškovo: Kapiti-Furićevo-UPU 7

19.11.2020

Temeljem  članka 96. stavka 3. i 4. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), dana 19.11.2020. godine objavljuje se:

Javna rasprava o prijedlogu UPU djela naselja Viškovo: Kapiti-Furićevo-UPU 7

04.08.2020

Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), obavještavamo javnost da je Općinsko vijeće Općine Viškovo na 40. sjednici održanoj 29. srpnja 2020. godine donijelo:

Odluku o izradi UPU dijela naselja Viškovo: Kapiti-Furićevo-UPU 7

Odluka je objavljena u "Službenim novinama Općine Viškovo" br. 8/20, 30. srpnja 2020. godine.

09.04.2020

Na temelju članka 102. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17, 114/18), objavljuje se:

IZVJEŠĆE O PONOVNOJ JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU II. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE VIŠKOVO

Ponovna javna rasprava provedena je u periodu od 9. do 16. ožujka 2020. godine

28.02.2020

Na temelju članka 102. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17, 114/18), objavljuje se:

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU II. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE VIŠKOVO

Javna rasprava provedena je u periodu od 15. do 29. travnja 2019. godine

28.02.2020

Temeljem  članka 104. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13, 65/17, 114/18), dana 28. veljače 2020. godine, objavljuje se:

PONOVNA JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU II. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE VIŠKOVO

Napomena:

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na izmijenjen prijedlog prostornog plana u ponovnoj javnoj raspravi mogu se podnositi samo u vezi s dijelovima prijedloga prostornog plana koji su u odnosu na prvi prijedlog izmijenjeni.

24.10.2019

Temeljem članka 98. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) na javni uvid stavlja se 24.10.2019. godine:

Prijedlog IV. izmjena i dopuna DPU društveni centar Viškovo i park Milihovo – DPU 15:

1. Kartografski prilog 1 - namjena površina

2. Kartografski prilog 2a - promet

3. Kartografski prilog 2b - komunalna infrastrukturna mreža

4. Kartografski prilog 3 - uvjeti korištenja

5. Kartografski prilog 4 - uvjeti gradnje

6. Tekstualni dio plana

 

24.10.2019

Temeljem članka 98. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) na javni uvid stavlja se 24.10.2019. godine:

Prijedlog IV. izmjena i dopuna DPU društveni centar Viškovo i park Milihovo – DPU 15

 

24.10.2019

Temeljem  članka 96. stavka 3. i 4. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), objavljuje se:

Javna rasprava o Prijedlogu IV. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Društveni centar Viškovo i park Milihovo - DPU 15

21.08.2019

Temeljem članka 98. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19) na javni uvid stavlja se 21.8.2019. godine:

Prijedlog III. izmjena i dopuna UPU Radne zone Marišćina K- (UPU-3):

1_namjena.pdf

2a_promet.pdf

2b_elektrika.pdf

2c_voda.pdf

3a_zastita.pdf

3b_oblici_koristenja.pdf

3c_nacin_gradnje.pdf

4_uvjeti_gradnje.pdf

sazetak.pdf

21.08.2019

Temeljem  članka 96. stavka 3. i 4. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19), dana 21. kolovoza 2019. godine, objavljuje se:

Javna rasprava o Prijedlogu III. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Radne zone Marišćina K-2 (UPU-3)

08.08.2019

Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17, 114/18, 39/19), obavještavamo javnost da je Općinsko vijeće Općine Viškovo na 28. sjednici održanoj 30. srpnja 2019. godine donijelo:

Odluku o izradi III. izmjena i dopuna UPU Radne zone Marišćina K-2 (UPU-3)

Prilog: Obuhvat plana

Odluka je objavljena u „Službenim novinama Općine Viškovo“ br. 14/19 od 31. srpnja 2019. godine.

Temeljem članka 98. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19) na javni uvid stavlja se 28.5.2019.:

Prijedlog II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Radne zone Marišćina K-2 (UPU-3)

29.05.2019

Temeljem  članka 96. stavka 3. i 4. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19), dana 28. svibnja 2019. godine, objavljuje se:

Javna rasprava o Prijedlogu II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Radne zone Marišćina K-2 (UPU-3)

18.04.2019

Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17, 114/18), obavještavamo javnost da je Općinsko vijeće Općine Viškovo na 23. sjednici održanoj 10. travnja 2019. godine donijelo:

Odluku o izradi IV. izmjena i dopuna DPU Društveni centar Viškovo i park Milihovo – DPU 15

Odluka je objavljena u „Službenim novinama Općine Viškovo“ br. 6/19 od 11. travnja 2019. godine.

14.04.2019

Temeljem članka 98. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18) na javni uvid stavlja se:

Prijedlog II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Viškovo

 

  • 1
  • -
  • 2
  • -
  • 3
  • -
  • 4
Pretplati se na Obavijesti